Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты
Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты

ИНДЕКСАЦИЯ ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬСЯ В ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА!

08.12.2017г.


 

 

Минсоцполитики письмом от 07.09.2017 г. № 2341/0/101-17 было отозвано и признано утратившим силу письмо от 13.02.2017 г. № 317/0/101-17/282, в котором, в частности, отмечалось, что сумма индексации денежных доходов, включается в выплаты, которые должны учитываться в заработной плате для определения ее минимального размера.

По нашему мнению, этот отзыв письма не связан с вопросом включения или невключения индексации в состав заработной плати для определения ее минимального размера.                    И вот почему.

Во–первых, Законом Украины «Об оплате труда» уже определен исчерпывающий перечень выплат, которые не учитываются при расчете размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера (ч. 2 ст. 31). Это следующие выплаты:

– доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья;

– доплаты за работу в ночное время;

– доплаты за работу в сверхурочное время;

– доплаты за разъездной характер работ;

– премии к праздничным и юбилейным датам.

Среди данных выплат, как видно, не указана индексация.

Во–вторых, письма Минсоцполитики не являются нормативно-правовыми актами и носят рекомендательно-информационный характер, поэтому изменить действующую норму закона не могут.

К тому же имеется письмо Минсоцполитики от 14.02.2017 г. № 344/0/101-17/281 аналогичного содержания относительно включения индексации в состав заработной плати для определения ее минимального размера, которое не отозвано (см. также письмо Минсоцполитики от 18.01.2017 р. № 119/0/101-17/282).

Аналогичной позиции, о том, что индексация учитывается в расчете минимальной зарплаты, придерживается и журнал ГФСУ «Вісник. Офіційно про податки» (см. публикацию за 06.12.2017 г.).

Ниже приводим текст вышеупомянутых писем.

 

Аудитор  Сергей Гонтаровский


 

 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.09.2017 р. № 2341/0/101-17

Щодо відкликання листа

Департамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики відкликає лист від 13.02.2017 р. N 317/0/101-17/282, який визнає таким, що втратив чинність.

 

Заступник директора Департаменту —
начальник відділу                                                                                     А. Литвин


 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282

Щодо включення індексації до виплат, які враховуються до зарплати при забезпеченні її мінімального розміру

 (лист відкликано листом Мінсоцполітики від 07.09.2017 р. № 2341/0/101-17)

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист і повідомляє.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Відповідно до статті 31 Закону (її редакції Закону України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Тобто, якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.

Частиною другою статті 31 Закону визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це — доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Всі інші складові заробітної плати, які не перелічені в частині другій статті 31 Закону, мають враховуватись до мінімальної заробітної плати.

Тобто, сума індексації, визначена відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами), включається до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру.

 

Директор Департаменту                                                                                О. Товстенко


 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.02.2017 р. N 344/0/101-17/281

Департаменту економіки фінансової політики Міністерства охорони здоров’я України
вул. М. Грушевського, 7
м. Київ, 01601

Про надання роз’яснення

Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянуто листа щодо забезпечення нарахування мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 р. і повідомляється.

Законом України від 21.12.2016 р. N 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати встановлено у розмірі 3200 гривень на місяць.

Відповідно до Закону України від 06.12.2016 р. N 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Закон N 1774-VIII) мінімальна заробітна плата складається не лише з основної (тарифної) частини заробітної плати (посадовий оклад, тарифна ставка, ставка заробітної плати), а і додаткової заробітної плати стимулюючого та заохочувального характеру (доплати, надбавки, виробничі премії, інші заохочувальні виплати).

Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки, ставки заробітної плати), або в залежності від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством.

Таким чином, якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату з урахуванням різних її складових, передбачених умовами оплати праці, не нижче розміру мінімальної заробітної плати.

Водночас, Законом N 1774-VIII встановлений перелік виплат, які при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються. Це доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Умови та розміри оплати праці працівників закладів охорони здоров’я врегульовані наказом Мінпраці і МОЗ від 05.10.2005 р. N 308/519 (далі — наказ N 308/519).

У випадку, коли робітникам, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за результатами атестації робочих місць установлені доплати у розмірі до 12 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) (пункт 3.4.5 наказу N 308/519) та доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки працівникам (у т. ч. молодшим медичним сестрам), які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів (пункт 3.4.7 наказу N 308/519), то вони мають бути нараховані понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Всі інші виплати, які не перелічені Законом України від 06.12.2016 р. N 1774-VIII, мають враховуватись до мінімальної заробітної плати.

Це, зокрема, такі виплати, як доплати за суміщення професій (посад) і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконаних робіт, доплата за ненормований робочий день та надбавка за класність водіям, доплати за вчене звання, за науковий ступінь, надбавка за вислугу років, виробничі премії, індексація.

Також до мінімальної заробітної плати враховуються підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників, наприклад, у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці (пункт 2.4.5 наказу N 308/519) та інші підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників, передбачені наказом N 308/519.

Зазначене підвищення посадових окладів є елементом формування нового посадового окладу (тарифної ставки) з підвищенням, розмір якого встановлюється працівнику в штатному розписі, і на який нараховуються інші додаткові виплати: доплати, надбавки тощо.

Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов’язаний провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.

Директор ДепартаментуО. Товстенко

 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.01.2017 р. N 119/0/101-17/282

Щодо виплат, які не враховуються при забезпеченні мінімального розміру заробітної плати

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо виплат, які не враховуються при забезпеченні мінімального розміру заробітної плати, та повідомляє.

Частиною другою статті 31 Закону України «Про оплату праці» (в редакції Закону України від 06.12.2016 р. N 1774-VIII) визначено вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. До таких виплат належать: доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Отже, у випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, які виплачуються за результатами атестації робочих місць, доплата за використання дезінфікуючих засобів, за роботу у нічний час, підвищена оплата за роботу у надурочний час, зазначені та інші виплати, визначені в другому абзаці статті 31 вищезазначеного Закону, мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3 200 гривень).

Всі інші виплати (доплати, надбавки, премії, індексація тощо), які працівнику нараховуються згідно з умовами колективного та трудового договору, враховуються при визначенні мінімального розміру заробітної плати.

Директор ДепартаментуО. Товстенко
Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
"Все права на материалы, размещенные на auditor.od.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Разрешается републикация информации размещенной на сайте при соблюдении следующих условий:
1) при публикации на бумажных носителях обязательна ссылка и при этом указывается текст "Аудиторская фирма "Триада", www.auditor.od.ua" - как источник информации;
2) для Интернет-ресурсов – прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами с текстом "Аудиторская фирма "Триада". Гиперссылка должна быть размещена рядом с наименованием материала или сразу после него".