Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты
Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты

Иск — три в одном: пример (образец) административного иска о регистрации налоговой накладной и возмещении ущерба за нерегистрацию налоговой накладной 2 января 2018 года в нарушение Закона от 07.12.2017г. N2245-VІІІ

07.02.2018


 

ЗРАЗОК (ПРИКЛАД) ПОЗОВУ З ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ З ПОДАТКОВОГО ОРГАНУ НА ПРИКЛАДІ НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ (БЕЗДІЯЛЬНОСТІ) З НЕРЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ 2 СІЧНЯ 2018 РОКУ.

 

 

ЧОМУ ПОЗОВ — ТРИ В ОДНОМУ?

 

Тому що:
1) з нереєстрації податкової накладної 2 січня 2018 роки;
2) по відшкодуванню збитку з податкового органу;
3) відповідає новим вимогам  КАСУ, що набрав чинності 15.12.2017

 

 

Позов складено згідно з новими вимогами  Кодексу адміністративного судочинства України, що набрав чинності 15 грудня 2017 року

З 2018 року у підприємств и підприємців з’явилися більш реальні шанси отримати відшкодування завданих збитків за неправомірні дій податківців.

Незважаючи на вимоги Закону від 07.12.2017р. N2245-VІІІ, не всі заблоковані податкові накладні, які відповідають необхідним умовам, були зареєстровані 02.12.2017. Що робити в цьому випадку? Як домогтися реєстрації податкової накладної та отримати відшкодування збитку?

 

Один з варіантів — подати позов на неправомірні дії податківців і на відшкодування збитку. При цьому також скористатися новими нормами Податкового кодексу 21.3 і 21.4, якими передбачено, що така шкода (заподіяна платнику податків) відшкодовується з держбюджету незалежно від провини посадової особи (що прийняла незаконне рішення або вчинила незаконну дію/бездіяльність) з подальшим стягненням державою з «шкідника» в порядку регресу всієї суми шкоди.

 

У даному випадку шкода виникла внаслідок невиконання податківцями вимог закону №2245, в результаті чого не була зареєстровано 2 січня 2018 податкова накладна на суму ПДВ 400 тис.грн. У результаті продавець зазнав збитків на суму 400 тис.грн. в зв’язку з тим, що договором з покупцем передбачена сплата штрафу за несвоєчасне надання зареєстрованої податкової накладної.

 

Далі наводиться зразок (приклад) позову про відшкодування збитків з податкового органу на прикладі неправомірних дій (бездіяльності) по нереєстрації податкових накладних 2 січня 2018. Позов складено згідно з новими вимогами  Кодексу адміністративного судочинства України, що набрав чинності 15 грудня 2017 року.

 


 

 

        До Одеського окружного  адміністративного суду

        65090, м. Одеса, Фонтанська дорога, 14

 

 

Позивач:   Товариство з обмеженою відповідальністю                   

                  «ХХХХХ»,                

65000, м.Одеса,

вул., Пушкінська, 44, офіс 25

код ЄДРПОУ ХХХХХХХХ,

п/р  2600ХХХХХХХХ в  Южне ГРУ ПАТ

КБ «Приватбанк», м.Одеса,

МФО 328704,

адреса електронної пошти: _______@ukr.net

 

 

Відповідач:    Державна фіскальна служба України

04053,  м. Київ, Львівська площа,8

інші засоби зв’язку невідомі

 

Ціна позову 400 000,00  гривень                                                                

 

Адміністративний позов

про визнання протиправними дій (бездіяльності), 

зобов’язання вчинити певні дії, відшкодування шкоди

 

30.10.2017 року  Товариством   з обмеженою відповідальністю «ХХХХХ»    (далі за текстом – ТОВ «ХХХХХ», позивач) за результатами фінансово — господарської діяльності   було виписано на покупця  ТОВ «+++++++» податкову накладну за № 13 на суму ПДВ у розмірі 400 000,00 гривень (далі за тестом – податкова накладна).

 

01.11.2017 року  податкова накладна була направлена до ДФС для реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних.

 

За результатами обробки реєстрацію податкової накладної  було зупинено, а саме: «Відповідно до пункту  201.16  статті  201 ПК України, реєстрація ПН зупинена. ПН відповідає критеріям оцінки ступеня ризику визначеному     пунктом 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджених Наказом МФУ №567 від 13.06.2017 року. За результатами опрацювання СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах  та запропоновано ТОВ «ХХХХХ»,  надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК» .

 

17.11.2017 року ТОВ «ХХХХХ» надало до ДФС пояснення та документи про підтвердження реальності здійснення операцій по податковій накладній, реєстрацію якої зупинено.

 

Станом на 02.12.2017 податкова накладна №13 від 30.10.2017 року не була зареєстрована, та комісією ДФС не було прийнято рішення про відмову в реєстрації податкової накладної.

 

Відповідно до п. 57.1. Підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового Кодексу України податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у Єдиному реєстрі податкових накладних зупинено відповідно до пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу, реєструються з урахуванням вимог пунктів 200 1.3 та 200 1.9 статті 200 1 та пункту 201.10 статті 201 цього Кодексу не пізніше 2 січня 2018 року, крім:

 

—  податкових накладних/розрахунків коригування, щодо яких станом на 1 грудня 2017 року не подані пояснення і копії документів відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу;

 

— податкових накладних/розрахунків коригування, щодо яких прийнято рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних, по яких станом на 1 грудня 2017 року не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

 

Таким чином, позивачем ТОВ «ХХХХХ» виконані усі умови для автоматичної реєстрації податкової накладної від 30.10.2017 року  за №13, проте, станом на 02 січня 2018 року і  до цього часу   вищезазначена податкова накладна відповідачем  не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних, що свідчить про протиправність його дій (бездіяльність).

 

         

          Крім того, за умовами договору купівлі-продажу  від  01.01.2017 року, укладеного між  ТОВ  «ХХХХХХХ»   і  ТОВ «+++++++»,  продавець у випадку  невчасної виписки податкової накладної,   невчасної  реєстрації податкової накладної,  та іншого неналежного  виконання  своїх обов’язків щодо  податкових накладних,  сплачує  покупцю штраф у розмірі визначеної в податковій накладній суми  ПДВ (сплата штрафу передбачена додатковою угодою між сторонами від 02.01.2018 року за непредставлення вказаної зареєстрованої податкової накладної 03.01.2018 року).

 

Так 10.01.2018 року на письмову вимогу ТОВ «+++++++» позивач сплатив 400 000,00  гривень штрафу з причин того, що податкова  накладна  від 30.10.2017 року  за №13 не була зареєстрована в  Єдиному реєстрі податкових накладних 02.01.2018 року.

 

         Таким чином,  відповідач своїми незаконними діями (бездіяльністю)    спричинив  ТОВ  «ХХХХХХХ»   збитки у розмірі  400 000,00  гривень.

 

         Згідно з підпунктом 17.1.11 пункту 17.1 статті 17 ПК України платник податків має право на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку.

 

Відповідно до ст.1173 ЦК України, шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів.

 

Крім того, з 1 січня 2018 року діє норма пункту 21.3 ПК України якою передбачено, що шкода, завдана платнику податків неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини цієї особи. При цьому згідно пункту 21.4 ПК України 21.4. посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність в порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи.

 

          За таких вищенаведених підстав позивач вважає, що відповідач  повинен відшкодувати спричинену  ним  ТОВ  «ХХХХХХХ»   шкоду у розмірі 400 000,00 гривень.     

 

Згідно п.6 ч.1 ст.5 КАС України  кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом  прийняття судом одного з рішень, зазначених у пунктах 1-4 цієї частини та стягнення з відповідача — суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю.

 

Згідно ч.5 ст.12 КАС України вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, або вимоги про витребування майна, вилученого на підставі рішення суб’єкта владних повноважень, розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір.

 

Відповідно до положень п.3 ч.5 ст. 160 КАС України наводимо розрахунок  ціни позову:

 

Відповідачем спричинено ТОВ «ХХХХХ» матеріальну шкоду у розмірі 400 000,00 гривень  й таким чином    ціна позову складає  400 000,00 гривень.

 

Відповідно до положень п.11 ч.5 т. 160 КАС України Товариство  з обмеженою  відповідальністю «ХХХХХ»   підтверджує, що ним  не подано іншого  позову  (позовів) до цього самого відповідача   з тим самим предметом та з тих самих підстав.

 

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.5,132,139,160,161,245  Кодексу адміністративного судочинства України,-

 

Прошу:

 

 1. Визнатипротиправними дії (бездіяльність)    Державної  фіскальної служби України щодо  нереєстрації  податкової накладної   за №13 від  30.10.2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних, поданої Товариством  з обмеженою відповідальністю «ХХХХХ».
 2. Зобов’язати   Державну   фіскальну   службу   України   зареєструвати   в Єдиному  реєстрі   податкових   накладних   податкову   накладну №13 від  30.10.2017 року,  подану   Товариством   з   обмеженою відповідальністю «ХХХХХ».
 3. 3. Стягнути з Державної фіскальної    служби   України   на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХ» суму спричиненої матеріальної шкоди у  розмірі 400 000,00  гривень.
 4. Стягнути Державної фіскальної    служби   України   на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХ» суму сплаченого судового збору в розмірі _____,____  гривень.

 

Додатки:

 1. Докази сплати судового збору.
 2. Копія виписки з ЄДРПОУ  ТОВ  «ХХХХХ».
 3. Копія податкової  накладної №13 від   30.10.2017 року.
 4. Копія документу про зупинення реєстрації податкової накладної №13 від 30.10.2017 року.
 5. Копія пояснень та документів ТОВ «ХХХХХ» до  ДФС.
 6. Копія договору купівлі-продажу між ТОВ  «ХХХХХ» та ТОВ «+++++++»;
 7. Копія письмової  вимоги ТОВ «+++++++»  про сплату 100 000,00 гривень;
 8. Підтвердження перерахування 400 000,00 гривень  ТОВ «+++++++»;
 9. Копія позовної заяви з додатками для відповідача;

 

 

 

Директор

ТОВ «ХХХХХХХ»                                                    Петренко В.В.

 

 

«____»______________  2018 року

 

 

 

Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
"Все права на материалы, размещенные на auditor.od.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Разрешается републикация информации размещенной на сайте при соблюдении следующих условий: 1) при публикации на бумажных носителях обязательна ссылка и при этом указывается текст "Аудиторская фирма "Триада", www.auditor.od.ua" - как источник информации; 2) для Интернет-ресурсов – прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами с текстом "Аудиторская фирма "Триада". Гиперссылка должна быть размещена рядом с наименованием материала или сразу после него".