Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты
Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты

НАЛОГОВАЯ «ЛОВУШКА» с 2019 года: если подать жалобу на налоговое уведомление в течение 10 рабочих дней, то со штрафом, а если в течение 10 календарных дней, то без штрафа — выбор за вами!

08.02.2019


После внесения изменений в Налоговый кодекс Законом № 2628-VIII с 01.01.2019 года увеличены сроки для подачи возражений и жалобы по результатам налоговой проверки, а именно:

 

а) на подачу возражений у налогоплательщика есть десять рабочих дней со дня, следующего за днем получения акта проверки (ранее было 5 рабочих дней).

 

б) на подачу жалобы в вышестоящий налоговый орган у налогоплательщика есть 10 рабочих дней, следующих за днем получения налогового уведомления-решения (ранее было 10 календарных дней).

 

Однако, соответствующие изменения не были внесены в пункт 57.3 статьи 57 Кодекса, в соответствии с которым налогоплательщик обязан уплатить начисленную сумму денежного обязательства в течение 10 календарных дней, следующих за днем получения налогового уведомления-решения, кроме случаев, когда в течение такого срока такой налогоплательщик начинает процедуру обжалования решения контролирующего органа.

 

То есть, если налогоплательщик воспользуется правом подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган позднее 10-ти дневного календарного срока, но в пределах 10-ти рабочих дней, к налогоплательщику будут применены штраф в соответствии с пунктом 126.1 статьи 126 Кодекса (10% налогового обязательства); пеня в соответствии с подпунктом 129.1.1 пункта 129.1 статьи 129 Кодекса, имущество попадет в налоговый залог в соответствии со статьёй 89 Кодекса, так как согласно пункта 56.15 статьи 56 Кодекса, жалоба, поданная с соблюдением сроков, определенных пунктом 56.3 этой статьи, приостанавливает исполнение налогоплательщиком денежных обязательств, определенных в налоговом уведомлении-решении (решении), на срок со дня подачи такой жалобы в контролирующий орган до дня окончания процедуры административного обжалования.

 

На основании этого делаем следующий вывод:

 

1) увеличением срока на подачу возражений можно воспользоваться – это реальная польза налогоплательщикам: подаем в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения акта проверки;

 

2) но увеличение срока на подачу жалобы – это по сути «ловушка», в которую будут попадать доверчивые налогоплательщики и потом расплачиваться санкциями. Поэтому однозначно рекомендуем для подачи жалоб соблюдать срок 10 календарных дней.

 

Как мы видим из прилагаемого письма ГФС от 27.12.2018 г. N 40351/7/99-99-14-03-03-17 налоговики уже знают об этой «ловушке» и к тому плательщику, который не будет придерживаться при подаче жалобы 10 календарных дней, будут применять санкции.

 

Аудитор Сергей Гонтаровский


 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.12.2018 р. N 40351/7/99-99-14-03-03-17

Головним управлінням ДФС у областях, Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС
Підрозділам аудиту

Щодо внесення змін до окремих норм Податкового кодексу України

Державна фіскальна служба України повідомляє, що Законом України від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі — Закон N 2628) були внесені до Податкового кодексу України (далі — Кодекс) зміни, які набувають чинності з 1 січня 2019 року та, зокрема, дещо змінюють порядок врегулювання спірних питань та прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами перевірок платників податків.

Так, збільшено з п’яти до десяти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки), передбачений абзацом другим пункту 44.7 статті 44 та пунктом 86.7 статті 86 Кодексу термін, протягом якого платник податків має право подати до контролюючого органу заперечення до акта (довідки) перевірки та/або додаткові документи, які підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності.

У зв’язку з цим, збільшено з десяти до п’ятнадцяти робочих днів (з дня, наступного за днем вручення платнику податків, його представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції, акта перевірки) термін прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами перевірок (пункт 86.8 статті 86 Кодексу).

В той же час, за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та/або додаткових документів, поданих у порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, податкове повідомлення-рішення, як і раніше, приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів — протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень та/або додаткових документів і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

При цьому, до внесення відповідних змін до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків — юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 20.08.2015 N 727, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.10.2017 за N 1300/27745 (зі змінами), норми його розділу V діють в частині, що не суперечить Кодексу.

Крім того, Законом N 2628 на збільшено з десяти календарних до десяти робочих днів передбачений пунктом 56.3 статті 56 Кодексу термін, протягом якого може бути подана скарга для оскарження в адміністративному порядку прийнятих контролюючими органами податкових повідомлень-рішень.

При цьому, слід звернути увагу на те, що передбачені пунктом 57.3 статті 57 Кодексу граничні терміни сплати нарахованих контролюючим органом сум грошових зобов’язань не змінилися. Так, відповідно до цього пункту, разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 — 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов’язання платник податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

У зв’язку з цим, при надсиланні (врученні) платникам податків актів перевірок та податкових повідомлень-рішень, прийнятих за їх результатами, необхідно проводити роз’яснювальну роботу з платниками податків щодо вищенаведених змін стосовно порядку узгодження результатів перевірок, а також щодо доцільності, з метою запобігання нарахуванню штрафних санкцій та пені за порушення строків сплати визначеного у податковому повідомленні — рішенні грошового зобов’язання, дотримуватись передбаченого пунктом 57.3 статті 57 Кодексу його граничного строку сплати, або, у разі незгоди з таким рішенням контролюючого органу, розпочати протягом такого строку процедуру його оскарження.

Крім того слід врахувати, що Законом N 2628 продовжено дію норм підпункту 38.11 пункту 38 підрозділу 10 Перехідних положень Кодексу, які пов’язані зі спеціальними правилами для підтвердження даних, визначених у податковій звітності суб’єктами господарювання, що здійснювали діяльність на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення і не можуть пред’явити первинні документи, на підставі яких здійснюється облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань на період здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об’єднаних сил (ООС).

З метою підвищення якості контрольно-перевірочної роботи доручаю довести цей лист до відома відповідних підпорядкованих структурних підрозділів, що здійснюють документальні перевірки платників податків — юридичних осіб, та забезпечити його врахування при організації та проведенні перевірок.

 

В. о. директора Департаменту аудиту І. Удачина

 

 

 

Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
"Все права на материалы, размещенные на auditor.od.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Разрешается републикация информации размещенной на сайте при соблюдении следующих условий: 1) при публикации на бумажных носителях обязательна ссылка и при этом указывается текст "Аудиторская фирма "Триада", www.auditor.od.ua" - как источник информации; 2) для Интернет-ресурсов – прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами с текстом "Аудиторская фирма "Триада". Гиперссылка должна быть размещена рядом с наименованием материала или сразу после него".