Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты
Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты

НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В 2024 — кого включат в план-график проверок, для кого мораторий продолжает действовать

14.12.2023


 

B2BConsult – Всеукраїнський онлайн сервіс консультацій з законодавства

 

З 08 грудня 2023 діє Закон про часткове скасування мораторію на планові перевірки ДПС.

 

НОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК.

Згідно з Законом введені нові підстави для включення до плану-графіка проведення документальних планових перевірок, якщо платник відповідає хоча б одному з таких критеріїв (на підставі показників, сформованих за підсумками 2021 року):

 

 • рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі;

 

 • рівень сплати ПДВ на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25 і більше відсотків загальних обсягів постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50 відсотків рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі;

 

 • дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у 2 рази;

 

 • нарахування та/або виплата податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні;

 

 • (для ФОП) загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше.

 

Рівень сплати відповідного податку за галузями та показники середньої заробітної плати у відповідній галузі (галузь визначається за КВЕД ДК 009:2010) за регіонами за підсумками 2021 року публікуються на офіційному вебсайті ДПСУ протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності Законом №3453.

 

Надалі, при формуванні плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2024 рік враховуються показники позитивної динаміки:

 

а) рівнів сплати податку на прибуток та ПДВ у відповідній галузі за дев’ять місяців 2023 року. Якщо податковим (звітним) періодом для податку на прибуток платника податків є календарний рік, на початку року враховуватимуться показники за попередній 2022 рік;

 

б) рівнів нарахування та/або виплати податковим агентом — юрособою доходів у вигляді заробітної плати за дев’ять місяців 2023 року. Після настання граничних строків для подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за четвертий квартал 2023 року враховуватимуться показники за чотири квартали 2023 року.

 

План-графік перевірок може змінюватися щомісяця, але розпочати перевірку на вказаних нових підставах податкові органи можуть не раніше ніж через два місяці з дня оприлюднення оновленого плану-графіка.

 

Звертаємо увагу, що у випадку відповідності вашого підприємства вказаним критеріям, ще не означає, що вас відразу обов’язково включать у план-графік (може зовсім не включать, або включать ще не скоро). Тому сподіваємось, що у більшості буде час перевірити свій облік самостійно або за допомогою аудиторської компанії (бажано за період 2021 – 2023), для зменшення ризиків донарахування штрафів. При самостійному виправлені у період дії воєнного стану санкції не застосовуються.

 

Крім того, звертаємо увагу платників, у яких на 24.02.2022 проходили податкові перевірки і не були завершені на цю дату: для тих, на кого мораторій вже не поширюється, перевірки поновлюються на невикористаний строк.

 

Платників, відносно яких вже не діє мораторій, також можуть перевіряти в частині нарахування і сплати ЄСВ (Відповідно до п. 9-25 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ з 01.12.2023).

 

 

У ЯКИХ ВИПАДКАХ МОРАТОРІЙ ПРОДОВЖУЄ ДІЯТИ?

 

Тимчасово, з 1 грудня 2023 року (пп. 69.35-1 підр. 10 розд. ХХ ПКУ), діє мораторій на проведення таких видів перевірок:

 

1) документальних перевірок ФОПів — платників ЄП 1-ї т 2-ї груп (крім перевірок у разі припинення ФОПа та/або на звернення платника податків) — до 1 грудня 2024 року;

 

2) документальних перевірок платників податків, податкова адреса яких станом на дату початку перевірки зараз — на тимчасово окупованій території після 24.02.2022 або території, на якій ведуться активні бойові дії, — до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація відповідних територій (завершені бойові дії на відповідній території), а в разі зміни місцезнаходження на іншу територію України — до дати проведення держреєстрації змін. Відповідні території визначаються за Переліком №309.

 

Ця умова не стосується документальних позапланових перевірок, що проводяться:

 • виключно на звернення платника податків;
 • з підстав, визначених пп. 78.1.5 (подання заперечень до акта перевірки або скарги на ППР з повним або частковим переглядом результатів перевірки), 78.1.7 (реорганізація ЮО чи припинення ЮО/ФОПа), 78.1.8 (відшкодування ПДВ від 100 тис. грн), 78.1.12 (перевірка контролюючим органом вищого рівня), 78.1.21 (перевірка з інформацією від іноземних держав) ПКУ;
 • щодо дотримання граничних строків надходження імпортних товарів та/або валютної виручки за експортом;

 

3) на проведення документальних перевірок платників податків, податкова адреса яких станом на дату початку можливих бойових дій — це територія можливих бойових дій, — до останнього числа місяця, в якому була припинена можливість бойових дій на відповідній території, а в разі зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України — до дати проведення держреєстрації змін. Відповідні території визначаються за Переліком №309.

 

Ця умова не стосується документальних позапланових перевірок, що проводяться:

 • виключно на звернення платника податків;
 • з підстав, визначених підпунктами 78.1.1 (у частині документальних позапланових перевірок платників податків, щодо яких отримано інформацію про порушення податкового законодавства з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, з джерелом їх походження з України та/або з питань оподаткування нерезидентів, які здійснюють/здійснювали свою діяльність через відокремлені підрозділи, у т. ч. постійні представництва, а також платників податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, грального бізнесу, фінансових, платіжних послуг), 78.1.2 (у частині контролю за трансфертним ціноутворенням), 78.1.3 (подання уточнюючого розрахунку, що перевірявся), 78.1.5, 78.1.7, 78.1.8, 78.1.9 (подано скаргу на платника щодо нереєстрації/нескладення податкової/акцизної накладної), 78.1.12, 78.1.14 (про невідповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»), 78.1.15 (щодо звіту про контрольовані операції, повідомлення про участь у МГК), 78.1.16 (щодо отриманого звіту про контрольовані операції), 78.1.19 (ненадання інформації для зустрічної звірки), 78.1.21 та 78.1.22 (у разі ведення нерезидентом господіяльності через постійне представництво без взяття на податковий облік) ПКУ;
 • щодо дотримання граничних строків надходження імпортних товарів та/або валютної виручки за експортом;

 

4) на проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування чи об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, які станом на дату початку:

 • тимчасової окупації (йдеться про території, окуповані після 24.02.2022. — Ред.) або на дату початку активних бойових дій були розташовані на тимчасово окупованих рф або на територіях активних бойових дій, — до дати завершення тимчасової окупації відповідних територій або бойових дій на відповідних територіях;
 • можливих бойових дій були розташовані на територіях можливих бойових дій — до дати завершення можливих бойових дій на відповідних територіях. Крім перевірок платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, грального бізнесу, купівлі/продажу іноземної валюти, а також суб’єктів, які провадять госпдіяльність без держреєстрації як госпсуб’єкт.

 

ВРАХОВУЮЧИ ВОЄНИЙ СТАН, ЧИ МОЖЕ ПЕРЕВІРКА БУТИ ПРИЗУПИНЕНА У ВИПАДКУ ВІДСУТНОСТІ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ДЛЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ?

 

Перевірки можуть проводитися лише за наявності безпечних умов для їх проведення:

 • доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження госпдіяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування таких платників податків;
 • доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та до іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також до фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;
 • проведення інвентаризації ОЗ, ТМЦ, коштів, зняття залишків ТМЦ, готівки.

 

Якщо безпечні умови для проведення перевірки не можуть бути забезпечені, то такі обставини зупиняють перебіг строку проведення перевірки з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

 

Але деякі перевірки, незважаючи на небезпеку, не підлягають зупиненню: з підстав, визначених підпунктами 78.1.1 (у частині документальних позапланових перевірок порушень податкового законодавства з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, із джерелом їх походження з України); 78.1.8 (у частині декларування бюджетного відшкодування); 78.1.21 (перевірка з інформацією від іноземних держав) ПКУ.

 

 

Аудитор Сергій Гонтаровський

 

____________________________________________________________________________

 

 

ДОВІДКОВО.

 

Нагадуємо, що крім нових підстав для перевірок, мораторій не діє відносно:

 

1) платників податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

 

2) платників податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

 

3) платників податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;

 

4) нерезидентів, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, та/або відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва нерезидента, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

 

 • рівень зростання податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень зростання доходів платника податків;
 • декларування нарахованої заробітної плати за відсутності декларування об’єкта оподаткування податком на прибуток або декларування доходу, звільненого від оподаткування відповідно до міжнародного договору України;

 

 

 

Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
"Все права на материалы, размещенные на auditor.od.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Разрешается републикация информации размещенной на сайте при соблюдении следующих условий: 1) при публикации на бумажных носителях обязательна ссылка и при этом указывается текст "Аудиторская фирма "Триада", www.auditor.od.ua" - как источник информации; 2) для Интернет-ресурсов – прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами с текстом "Аудиторская фирма "Триада". Гиперссылка должна быть размещена рядом с наименованием материала или сразу после него".