Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты
Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты

Обязано ли предприятие выплачивать выходное пособие за счет предприятия работнику увольняющемуся в связи с призывом на военную службу?

12.04.2017г.


 

Выплаты выходного пособия работникам при увольнении предусмотрена ст. 44 КЗоТ. Но в настоящее время выходное пособие в случае призыва работника на военную службу не выплачивается, поскольку норма о выплате выходного пособия за счет предприятия в размере двух минимальных заработных плат признана Конституционным судом Украины неконституционной (решение КСУ от 22.05.2008 № 10-рп/2008), кроме случаев, когда выплата такой помощи предусмотрена коллективным договором, который действует не предприятии.

 

При этом, статьей 21 ЗУ от 25.03.1992 № 2232-XII «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрено, что гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу, выплачивается денежная помощь в размере двух минимальных заработных плат за счет средств Государственного бюджета Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины от 12.08.2015 № 587. Согласно данного порядка выплата помощи осуществляется военными комиссариатами на основании приказов военных комиссаров перед началом прохождения срочной военной службы.

 

Кроме того, согласно ст.119 КЗоТ «За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».».

 

Таким образом, в настоящее время предприятия за счет своих средств не должны выплачивать выходное пособие работнику в связи с призывом на военную службу. При этом при определенных условиях осуществляются выплаты из государственного бюджета.

 

Аудитор Сергей Гонтаровский


 

ВЫПИСКА ИЗ КЗОТ

Стаття 36. Підстави припинення трудового договору

Підставами припинення трудового договору є:

3) призов або вступ працівника або власника — фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої статті 119 цього Кодексу;

Стаття 44. Вихідна допомога

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) — у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41, — у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.

Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків

На час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2015 р. № 587

ПОРЯДОК
виплати грошової допомоги громадянам України,
які призиваються на строкову військову службу

 

  1. Цей Порядок визначає механізм виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу (далі — допомога).
  2. Допомога виплачується громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, в розмірі двох мінімальних заробітних плат.
  3. Під час розрахунку допомоги враховується розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час призову.
  4. Виплата допомоги здійснюється військовими комісаріатами на підставі наказів військових комісарів перед початком проходження строкової військової служби.
  5. Допомога виплачується шляхом її перерахування військовим комісаріатом на рахунок у банку, зазначений її одержувачем, або через касу військового комісаріату.
  6. Видатки на виплату допомоги включаються до обсягу видатків на проведення чергових призовів на строкову військову службу та здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.
  7. Центральні органи виконавчої влади та головні органи військового управління, для яких здійснюється призов на строкову військову службу громадян України, перераховують кошти для забезпечення виплати допомоги на рахунки військових комісаріатів.

_____________________

 

Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
"Все права на материалы, размещенные на auditor.od.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Разрешается републикация информации размещенной на сайте при соблюдении следующих условий:
1) при публикации на бумажных носителях обязательна ссылка и при этом указывается текст "Аудиторская фирма "Триада", www.auditor.od.ua" - как источник информации;
2) для Интернет-ресурсов – прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами с текстом "Аудиторская фирма "Триада". Гиперссылка должна быть размещена рядом с наименованием материала или сразу после него".