Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты
Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты

В расчет минимальной заработной платы включаются доплаты за совмещение, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, расширение зоны обслуживания, за ненормированность, надбавки за классность, почетное звание, высокие достижения в труде, выслугу лет, индексация, все виды премий, кроме указанных в ст.31 Закона об оплате труда

18.04.2017г.


 

 

Минсоцполитики вполне обосновано подтвердил, что в расчет минимальной зарплаты включаются следующие выплаты:

  • доплаты за совмещение профессий (должностей),
  • выполнение обязанностей временно отсутствующего работника,
  • расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ,
  • ненормированный рабочий день,
  • надбавки за классность,
  • почетное звание,
  • высокие достижения в труде,
  • выслугу лет,
  • все виды премий, кроме перечисленных в части второй статьи 31 Закона (об оплате труда), индексация.

 

 

Аудитор Сергей Гонтаровский


 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.02.2017 р. N 248/0/101-17/282

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист і повідомляє.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Відповідно до статті 31 Закону (в редакції Закону України від 06.12.2016 N 1774-VIII) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Тобто якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.

Частиною другою статті 31 Закону визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це — доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Отже, у випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, які виплачуються за результатами атестації робочих місць, доплата за використання дезинфікуючих засобів, за роботу у нічний час, підвищена оплата за роботу у надурочний час, інші виплати, визначені в другому абзаці статті 31 Закону, то вони мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 гривень).

Виплати, які не перелічені в частині другій статті 31 Закону, мають враховуватись до мінімальної заробітної плати.

Тобто доплати за: суміщення професій (посад) і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, ненормований робочий день; надбавки за: класність, почесне звання, високі досягнення у праці, вислугу років; всі види премій, крім перелічених в частині другій статті 31 Закону; індексація тощо включаються до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру.

 

Директор Департаменту О. Товстенко

 

 

Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
"Все права на материалы, размещенные на auditor.od.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Разрешается републикация информации размещенной на сайте при соблюдении следующих условий:
1) при публикации на бумажных носителях обязательна ссылка и при этом указывается текст "Аудиторская фирма "Триада", www.auditor.od.ua" - как источник информации;
2) для Интернет-ресурсов – прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами с текстом "Аудиторская фирма "Триада". Гиперссылка должна быть размещена рядом с наименованием материала или сразу после него".