Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты
Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты

Важные изменения порядка №100 о расчете среднего заработка (отпускные, командировочные) с примерами расчета от Минэкономики

09.02.2021


 

Змінено порядок обчислення середньої заплати для розрахунку для більшості виплат, зокрема для відпускних, відряджень (постанова КМУ від 9 грудня 2020 р. N 1213).

 

 1. Вилучено п. 10 Порядку № 100, який передбачав обов’язок коригування середнього заробітку у разі підвищення посадових окладів. Тепер не потрібно буде робити додаткові розрахунки у разі зміни підвищення заробітної плати у розрахунковий період (навколо цього постійно були спори і непорозуміння з контролюючими органами).
 2. Норми Порядку поширено на ФОП та фізосіб, які в межах трудових відносин використовують працю найманих працівників.
 3. Порядок використовують для оплати всіх видів відпусток, які передбачені законодавством (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами).
 4. Якщо працівника прийнято (оформлено) на роботу не з першого числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний місяць.
 5. Якщо у працівника відсутній розрахунковий період, то середню зарплату обчислюють із установленого посадового окладу, але не менше аніж із розміру мінімальної зарплати.
 6. При обчисленні середньої зарплати треба враховувати всі суми нарахованої зарплати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у п. 4 Порядку (раніше був великий перелік виплат, які слід враховувати у розрахунку середньої, і якщо якась виплата не була перелічена у Порядку, її включати не можна було).
 7. Правила для усіх премій для обох середніх заробітних плат (відпускної та за 2 місяці) стали однаковими. Премії, які виплачуються за 2 і більше місяці, наприклад квартальні і річні, мають включатися шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду частини, що відповідає кількості відпрацьованих робочих днів періоду (місяців), за які такі премії та інші виплати нараховані.

 

Прибрали правило щодо урахування річної премії (т.з. «13 зарплати») при обчисленні заробітної плати для щорічної відпустки, за яким треба було аналізувати, до якого періоду відносилася премія . Тепер, навіть якщо працівнику нараховуємо відпускні у 2021 році, і він має річну премію за 2020 рік, яка йому була нарахована у грудні 2020 року, то вона вже враховується. За старими правилами таку премію слід було взагалі виключити з розрахунку.

 

Премії та інші виплати, які виплачують за два місяці або більш тривалий період, при обчисленні середньої зарплати включають шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду частини, що відповідає кількості відпрацьованих робочих днів періоду (місяців), за які такі премії та інші виплати нараховані. Таку частина визначають діленням суми нарахованих премій та інших виплат на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів кожного місяця, що відноситься до розрахункового періоду.

 

 1. Якщо розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної зарплати, середню зарплату розраховують з установленого розміру мінімальної зарплати на час розрахунку. При укладенні трудового договору на умовах неповного робочого часу, розрахунок проводять з розміру мінімальної зарплати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору. Якщо розрахунок середньої зарплати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної зарплати, то його проводять шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду.

 

Відповідна постанова КМУ набрала чинності з 12.12.2020 р.

 

Виникає питання, як бути з «перехідними» відпустками? Вважаємо, що виплати по «перехідним» відпусткам (наприклад, коли працівник вийшов у відпустку до 12.12.2020 р., а повернувся після цієї дати, але отримав відпускні до виходу у відпустку) перерахунку не підлягають.

 

 

 

Крім того, рекомендуємо звернути увагу на роз’яснення Мінекономіки про особливості розрахунку середньої заробітної плати з урахуванням внесених змін до Порядку 100 з прикладами розрахунків, яке буде корисно при практичному застосуванні для розрахунку відпускних і при відрядженнях.

Роз’яснення розміщено на сайті Мінекономіки: (https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=46031250-2e20-4c48-8857-e00b551c6c5a&title=RozmischenniaRoziasnenniaSchodoPoriadkuObchislenniaSerednoiZarobitnoiPlatiUZviazkuZNabranniamChinnostiPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid09-12-2020-1213-proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid8-Liutogo1995-R-100-).

 

З урахуванням аналізу наших фахівців можна зробити наступні висновки.

 

 1. Оновлені норми слід застосовувати з дня офіційного опублікування, а саме, з 12.12.2020 року.

 

Враховуючи вищезазначене, якщо дата початку події, з якою пов’язаний розрахунок середньої заробітної плати, відбулася до 11.12.2020 (включно), то застосовуються положення постанови № 100 без змін, внесених постановою № 1213. Якщо дата початку події, з якою пов’язаний розрахунок середньої заробітної плати, з 12.12.2020 і пізніше, то необхідно застосовувати положення постанови № 100 з урахуванням змін, внесених  постановою № 1213.

 

 1. Змінено механізм обчислення середньої заробітної плати виходячи з виплат за два календарні місяці працівникам, які пропрацювали менше двох календарних місяців.

 

Норми Порядку не містять особливого розрахунку для таких працівників, а також вимог щодо врахування при обчисленні середньої заробітної плати повністю відпрацьованих робочих днів протягом двох календарних місяців. Тобто середня заробітна плата за два місяці таким працівникам обчислюється на загальних умовах, а саме з виплат, які нараховано в місяцях розрахункового періоду.

 

Відповідно до пункту 8 Порядку нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного заробітку на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів за цей період.

 

 1. При обчисленні середньої заробітної плати враховуються всі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, окрім визначених у пункті 4 Порядку.

 

 1. Суми нарахованої заробітної плати враховуються у тому місяці, за який вони нараховані та у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

 

Премії та інші виплати, які виплачуються за два місяці або більш тривалий період, при обчисленні середньої заробітної плати включаються шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду частини, що відповідає кількості відпрацьованих робочих днів періоду (місяців), за які такі премії та інші виплати нараховані. Така частина визначається діленням суми нарахованих премій та інших виплат на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів кожного місяця, що відноситься до розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати.

 

 1. Щодо механізму розрахунку середньої заробітної плати, виходячи з посадового окладу чи розміру мінімальної заробітної плати.

 

Якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

 

Якщо розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку. У разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу, розрахунок проводиться з розміру мінімальної заробітної плати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору.

 

Якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду.

 

При обчисленні середньої заробітної плати за два місяці, виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення суми, розрахованої відповідно до абзацу п’ятого пункту 4 Порядку, на число робочих днів за останні два календарні місяці, що передують місяцю в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, згідно з графіком підприємства, установи, організації.

 

 1. Щодо незастосування коефіцієнту коригування заробітної плати при підвищенні тарифних ставок (посадових окладів).

 

Змінами, внесеними постановою 1213 до Порядку, зокрема виключено норму щодо застосування коефіцієнту коригування при обчисленні середньої заробітної плати у разі підвищення тарифних ставок (посадових окладів) у розрахунковому періоді чи у періоді збереження середньої заробітної плати.

 

Тобто, у разі підвищення тарифних ставок (посадових окладів), наприклад з 1 січня 2021 року, всі виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати враховуватимуться у тому розмірі, в якому вони нараховані без застосування коефіцієнта підвищення тарифних ставок (посадових окладів).

 

При цьому, підстав для перерахунку середньої заробітної плати, яка зберігалася за працівниками до набрання чинності постанови 1213 і була нарахована з урахуванням коефіцієнтів підвищення тарифних ставок (посадових окладів), немає, але в подальшому її розмір коригуватися не буде.

 

 

Аудитор Сергій Гонтаровський

 

Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
"Все права на материалы, размещенные на auditor.od.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Разрешается републикация информации размещенной на сайте при соблюдении следующих условий: 1) при публикации на бумажных носителях обязательна ссылка и при этом указывается текст "Аудиторская фирма "Триада", www.auditor.od.ua" - как источник информации; 2) для Интернет-ресурсов – прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами с текстом "Аудиторская фирма "Триада". Гиперссылка должна быть размещена рядом с наименованием материала или сразу после него".