Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты
Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты

Демередж это штраф, поэтому не облагается НДС. Когда демередж увеличивает финрезультат для налога на прибыль, а когда не увеличивает?

27.09.2017г.


 

 

Демередж (плата за простой транспорта) это штраф, поэтому не включается в базу обложения НДС, таков вывод сделан налоговиками в данной индивидуальной налоговой консультации.

Но на практике не все так однозначно, поскольку в нормах законодательства демередж прямо не называется санкцией (и наверное никто бы не пытался получить индивидуальную консультацию, если бы в законодательстве были бы четкие нормы). Он может в отдельных случаях выступать в качестве дополнительной платы к предоставляемой услуге. Поэтому имеет значение, что конкретно указано в договоре относительно демереджа (плата за простой).

Для обеспечения права на необложение НДС в договоре предлагаем указывать, например, что «Заказчик должен оплатить сумму штрафных санкций в виде демереджа» или «за прострой сверх установленного срока сторона договора несет ответственность в виде оплаты демереджа».

 

Демередж (плата за простой), являясь штрафом, в зависимости от того, кому уплачивается, для целей налога на прибыль, в одних случаях будет увеличивать налог на прибыль, а в других не будет (через корректировки, поэтому не повлияет на плательщиков, которые имеют право не делать корректировки):

Не увеличит финрезультат демередж, начисленный:

— в пользу физических лиц или физических лиц – предпринимателей на общей системе согласно гражданскому законодательству и гражданско-правовых договоров;

— в пользу обычных плательщиков налога на прибыль.

Увеличит финрезультат демередж, начисленный:

— в пользу лиц, не являющихся  плательщиками налога на прибыль, в том числе нерезидентов;

— в пользу юрлиц — плательщиков единого налога;

— в пользу физлиц — плательщиков единого налога;

— в пользу плательщиков налога на прибыль, уплачивающих налог на прибыль по ставке 0%.

 

Аудитор Сергей Гонтаровский


 

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 03.08.2017 р. N 1471/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо включення до бази оподаткування ПДВ штрафних санкцій у вигляді демереджу та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), повідомляє.

Відповідно до статті 149 Кодексу торговельного мореплавства України (далі — КТМУ) угодою сторін може бути встановлений додатковий після закінчення терміну навантаження (розвантаження) час очікування судном закінчення вантажних робіт (контрсталійний час) і розмір плати перевізнику за простій судна протягом контрсталійного часу (демередж), а також винагорода за закінчення навантаження (розвантаження) до закінчення сталійного часу (диспач).

Штраф за контрсталійний час суден стягується в безспірному (безакцептному) порядку після подання відправнику або одержувачу вантажу розрахунку сталійного часу і суми штрафу (стаття 183 КТМУ).

Статтею 193 Господарського кодексу України (далі — ГКУ) визначено, що суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання — відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов’язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених ГКУ, іншими законами або договором.

Штрафними санкціями у ГКУ визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання (стаття 230 ГКУ).

Відповідно до пункту 185.1 статті 185 ПКУ об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

Згідно з пунктом 188.1 статті 188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.

Таким чином, кошти, які сплачує судновласнику фрахтівник як суму штрафу за простій судна під вантажними операціями понад час (демередж), не включаються до бази оподаткування ПДВ.

Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
"Все права на материалы, размещенные на auditor.od.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Разрешается републикация информации размещенной на сайте при соблюдении следующих условий:
1) при публикации на бумажных носителях обязательна ссылка и при этом указывается текст "Аудиторская фирма "Триада", www.auditor.od.ua" - как источник информации;
2) для Интернет-ресурсов – прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами с текстом "Аудиторская фирма "Триада". Гиперссылка должна быть размещена рядом с наименованием материала или сразу после него".