Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты
Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты

Для тих, хто має справу з пальним і хто витрачає пальне — зміни у ліцензуванні та адмініструванні обігу пального з 2020 року

29 грудня 2019 року набули чинності зміни до Податкового Кодексу стосовно адміністрування паливного акцизу та ліцензування зберігання пального (Закон 18 грудня 2019 року N 391-IX).

 

ЗМІНИ В ЛІЦЕНЗУВАННІ ОБІГУ ПАЛЬНОГО

 1. Фінансова санкція у вигляді штрафу500 000 грн не застосовується у разі зберігання пального до 31 березня 2020 року без наявності відповідної ліцензії.
 2. Суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну, оптову торгівлю пальним або зберігання пального виключно у споживчій тарі до 5 літрів, ліцензію на роздрібну або оптову торгівлю пальним або ліцензію на зберігання пального не отримують.
 3. Реалізація скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення та інших споживачів тепер вважається роздрібною торгівлею паливом.
 4. Введено новий штраф в 500 тис. грн — за надання послуг зі зберігання палива іншим суб’єктам господарювання та / або реалізацію пального іншим особам на підставі ліцензії на зберігання палива.

Тепер навіть наявність ліцензії на зберігання не рятує платника від штрафу в разі реалізації палива іншим особам.

 1. Для отримання ліцензії на зберігання пального суб’єкти господарювання, що здійснюють зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки у заяві зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження, а також фактичне місцезнаходження ємностей, що використовуються для зберігання пального. У цьому випадку копії наступних документів не подають:
 • що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;
 • акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об’єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;
 • дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

 

ЗМІНИ В АДМІНІСТРУВАННІ ОБІГУ ПАЛЬНОГО

 1. Застосування штрафів за необладнання і / або відсутність реєстрації витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального до розпорядників акцизних складів, на яких розташовані резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. м, та за неподання електронних документів з акцизних складів, на яких розташовані такі резервуари, перенесено на 1 квітня 2020 року.
 2. Суб’єкт господарювання, який до 1 липня 2019 роки не підпав під визначення платників акцизного податку, а з 1 липня 2019 року зареєстровано платником такого податку, має право одноразово, до 20 січня 2020 року включно, подати заявку на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування без сплати акцизного податку (п. 29 підрозд. 5 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ). Але така заява є умовою проведення позапланової документальної перевірки (п.78.1.20 ПКУ).
 3. Встановлено, що транспортний засіб, в якому переміщується та/або зберігається пальне, право власності на які належить декільком розпорядникам акцизного складу пересувного, є декількома акцизними складами пересувними, кількість яких дорівнює кількості власників пального або спирту етилового, що переміщується та/або зберігається в такому транспортному засобі.

Транспортний засіб, в якому переміщується та/або зберігається пальне, право власності на яке переходить від одного суб’єкта господарювання до іншого, вважається іншим акцизним складом пересувним. При переході від одного суб’єкта господарювання до іншого права власності на пальне, що переміщується та/або зберігається у такому транспортному засобі, відбувається зміна розпорядника акцизного складу пересувного, і на таку операцію складається акцизна накладна. Таким чином, вирішено проблему виписки акцизних накладних при перепродажу пального у транспортних засобах).

 1. Уточнено, що не є акцизним складом пересувним паливний бак транспортного засобу (тобто при заправці транспортного засобу платника акцизного податку акцизну накладну треба виписувати не на пересувний акцизний склад, а з кодом «4» — реалізація пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним.
 • У платника податку — отримувача пального зміна показника еАНаклОтр не відбувається на обсяги пального, що реалізується:
 • з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, через паливороздавальні або оливороздавальні колонки у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача;
 • з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним, через паливороздавальні або оливороздавальні колонки у паливний бак транспортного засобу;
 • з акцизного складу пересувного у паливний бак транспортного засобу, обладнання або пристрою.

Таким чином, у платника податку, при придбанні палива у інших платників податку (зокрема на АЗС) шляхом заправлення у бак, не змінюються обсяги пального у системі електронного адміністрування.

 1. До власного споживання суб’єктів господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу віднесено операції із заправлення пальним за договорами підряду при одночасному виконанні таких умов:

а) замовники за договорами підряду не здійснюють реалізацію пального іншим особам, крім реалізації бензолу поза межами митної території України в митному режимі експорту;

б) заправлення здійснюється в паливний бак машин, механізмів, техніки та обладнання для агропромислового комплексу, паливний бак транспортних засобів спеціального призначення або паливний бак спеціального обладнання чи пристрою, які:

призначені для виконання робіт на землях сільськогосподарського або лісового призначення, на землях, наданих гірничим підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також для виконання робіт з будівництва доріг;

належать іншим особам;

виконують роботи протягом строку дії договору підряду виключно на зазначених у цьому пункті землях, що перебувають у власності або користуванні замовника;

в) транспортні засоби, що здійснюють заправлення в паливний бак машин, механізмів, техніки та обладнання для агропромислового комплексу, у паливний бак транспортних засобів спеціального призначення або в паливний бак спеціального обладнання чи пристрою, зазначені в підпункті «б» цього підпункту, повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з такого транспортного засобу.

 1. Штрафні санкції (стаття 1202.1 ПКУ) застосовуються за порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації перших примірників акцизних накладних / перших примірників розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених статтею 231 цього Кодексу, або відсутність їх складання чи реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених за результатами проведення документальної перевірки (раніше було — за порушення граничних термінів реєстрації усіх акцизних накладних / перших примірників розрахунків коригування, а за відсутність їх складання взагалі не було).
 2. Уточнено окремі обов’язкові реквізити акцизної накладної.
 3. Змінено деякі строки реєстрації АН. Реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється:
 • першого примірника зведеної акцизної накладної та акцизної накладної, складеної на операції, визначені в підпункті 1 підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 цього Кодексу, — не пізніше 15 календарних днів з дня їх складання;
 • акцизної накладної при ввезенні пального на митну територію України — не пізніше дня, наступного за днем оформлення належним чином митної декларації;
 • першого примірника акцизної накладної, що складається при вивезенні пального за межі митної території України, — протягом трьох календарних днів з дня фактичного вивезення пального за межі митної території України, що підтверджено належним чином оформленою митною декларацією.
 1. У разі виявлення технічної помилки у програмному забезпеченні або програмних складових, програмно-апаратному устаткуванні, каналах зв’язку, функціонуванні електронного цифрового підпису (далі — проведення технічного обслуговування), що унеможливлює реєстрацію акцизних накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, Мінфін зобов’язаний невідкладно розмістити на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про виявлення такої технічної помилки із зазначенням дати та часу її початку, вжити всіх необхідних заходів для відновлення реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, за результатами яких розмістити на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про усунення технічної помилки із зазначенням дати та часу її завершення.

У період проведення технічного обслуговування, у разі неможливості зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних, дозволяється переміщення пального транспортними засобами за наявності товарно-транспортної накладної, яка повинна містити інформацію з відповідної акцизної накладної, та паперового примірника акцизної накладної, підписаної особою, уповноваженою на її складання.

Інформація про запланований час технічного обслуговування системи електронного адміністрування реалізації пального розміщується на офіційному веб-сайті Мінфіну не пізніше ніж за 24 години до початку проведення технічного обслуговування.

 

Аудитор Сергій Гонтаровський

Аудиторська компанія «Тріада»

Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
"Все права на материалы, размещенные на auditor.od.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Разрешается републикация информации размещенной на сайте при соблюдении следующих условий:
1) при публикации на бумажных носителях обязательна ссылка и при этом указывается текст "Аудиторская фирма "Триада", www.auditor.od.ua" - как источник информации;
2) для Интернет-ресурсов – прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами с текстом "Аудиторская фирма "Триада". Гиперссылка должна быть размещена рядом с наименованием материала или сразу после него".