Multichannel [050] 73-73-000 All contacts

(RU) Объединение требований МСФО и налогового учета объектов, которые не отвечают критериям признания актива

ПИТАННЯ

Державне підприємство перейшло на застосування МСФЗ. На дату переходу в обліку визначені активи, які не відповідають критеріям визнання активу за вимогами МСФЗ, але без дозволу органу управління списання з балансу таких об’єктів неможливо. Для достовірного складання фін.звітності підприємство прийняло рішення щодо створення в обліку пасивних рахунків для відображення залишкової вартості цих об’єктів. Наприклад для активного субрахунку 103 створено пасивний субрахунок 103П. Об’єкти, які враховуються на пасивних субрахунках, в бухгалтерському обліку не амортизуються. Питання  – як розцінювати такі об’єкти в податковому обліку? Припинити податкову амортизацію чи продовжувати? Чи продовжувати податкову амортизацію та не включати в податкові витрати при складанні декларації з прибутку? Але ті об’єкти не перейшли до статусу невиробничих, і ПКУ непередбачені коригування. Для розрахунку відстрочених податкових різниць до бухгалтерської бази “пасивні” о’бєкти не враховано, чи враховувати ци об’єкти в податковій базі? Сподіваюсь отримати детальну та аргументовану відповідь від фахівця в сфері застосування МСФЗ та податкового обліку.

.

ВІДПОВІДЬ

.

Наслідком запровадження вашим підприємством спеціальних пасивних рахунків для обліку основних засобів, які не відповідають визначенню активу та визначенню основного засобу по МСФЗ є припинення їх амортизації в бухобліку і виключення їх з активів у фінансовій звітності. По суті, це є списанням основних засобів з активів. Якщо об’єкт списаний з активів у фінансовій звітності, то він не може продовжувати враховуватися в якості основного засобу в податковому обліку і амортизувати.

Auditing firm "Triada»
tel. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua