Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты
Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты

Как предотвратить блокирование налоговых накладных в компаниях, занимающихся транспортной деятельностью

01.06.2020


За місяці карантину (мабуть щоб «компенсувати» ненакладання штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних) почастішали випадки блокування податкових накладних у платників податків, які займаються транспортною, експедиторською та іншою допоміжною транспортної діяльністю, на підставі п.1 КРИТЕРІЄВ ризиковості здійснення операцій, наведених у Додатку 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок), а саме:

«Відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, поданій для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — Реєстр), у таблиці даних платника податку на додану вартість (далі — платник податку) як товару/послуги, що на постійній основі постачається, та обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку коригування до податкової накладної на збільшення суми податкових зобов’язань, яку/який подано для реєстрації в Реєстрі, дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця між обсягом придбання на митній території України такого/такої товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 1 січня 2017 р. в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 раза, та обсягом постачання відповідного товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих з 1 січня 2017 р. у Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 50 відсотків) груп товарів (продукції), визначених ДПС та затверджених відповідним наказом, оприлюдненим на офіційному веб-сайті ДПС.»

 

Відповідно до п. 4 Порядку зупинення у разі коли за результатами перевірки податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН/РК) визначено, що ПН/РК відповідають одній з ознак безумовної реєстрації, визначених у пункті 3 цього Порядку, зокрема, якщо у ПН/РК відображена операція з товаром за кодом згідно з УКТЗЕД та/або послугою за кодом згідно з ДКПП, які зазначені у Таблиці, врахованій контролюючим органом, реєстрація таких ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних не зупиняється (далі — ЄРПН).

Тому рекомендуємо платникам податку на додану вартість, які не подавали до ДПС Таблицю, подати її для усунення ризиків блокування податкових накладних (це не гарантує захист від блокування, але як мінімум допоможе знизити такий ризик).

Відповідно до п. 12 Порядку платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника податку на додану вартість  за встановленою формою (додаток 5). Таблиця даних платника податку (далі — Таблиця) — зведена інформація, що подається платником податку до контролюючого органу, щодо кодів видів економічної діяльності платника податку згідно з Класифікатором видів економічної діяльності, кодів товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України (п. 2 Порядку).

Таблиця з поясненнями подається в електронному вигляді за формою J/F1312303.

У таблиці даних платника податку зазначаються:

види економічної діяльності відповідно до КВЕД ДК 009:2010;

коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України;

коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (далі — ДКПП), що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.

При цьому, одночасне заповнення граф щодо придбання (отримання) і постачання/надання товарів/послуг в одному рядку Таблиці не допускається.

Коди послуг згідно з ДКПП у Таблиці мають містити від 5 до 14 символів з урахуванням крапок.

 

Після подання таблиці даних платника податку, надалі при складанні податкових накладних / розрахунків коригувань, коди товарів згідно з УКТЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП мають вказуватися на рівні тих знаків (цифр), які зазначені в поданій Таблиці.

 

Отримання попередньої оплати за товари, постачання яких ще не відбулося, не позбавляє платника податку права навести у Таблиці інформацію щодо товарів, відносно яких вона отримана.

 

Таблиця подається обов’язково з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку (п. 14 Порядку).

У поясненні вказується специфіка господарської діяльності платника, що має незмінний характер, а також бажано послатися на податкову й іншу звітність платника податку.

При описанні специфіки діяльності треба вказати про наявність:

— приміщень (власних, орендованих);

— виробничих потужностей (власних, орендованих);

— найманого персоналу (власного, за сумісництвом);

— доходу від здійснення діяльності за попередній період.

Не забутьте вказану інформацію про основні фонди та виробничі засоби звірити з даними поданих у формі 20-ОПП (можна перевірити в Електронному кабінеті). Якщо не буде відповідності з формою 20-ОПП, то таблицю з поясненнями можуть не прийняти!

Звертаємо увагу, що у формі 20-ОПП подаються данні не тільки по власним об’єктам, а також по орендованим. Якщо не подавали раніше форму 20-ОПП, або в ній немає важливих для вашого підприємства об’єктів, то рекомендуємо не зволікати з цим і швидше це зробити (для довідки: код цієї форми — J1312002).

Чому стало важливо для платників ПДВ подавати дані за формою 20-ОПП? Сьогодні це стає одним з факторів для доведення реальності діяльності підприємства, додатковий захист від формального віднесення платника до ризикових з відповідним блокуванням податкових накладних, оскільки з цієї форми в електронну базу податківців заносяться відомості про наявність основних засобів підприємства (офісних, складських та інших приміщень, транспорту та ін.). Це формально може свідчити про реальність діяльності такого платника або ж навпаки про його «фіктивності», якщо податківці «не бачать» ваших активів у своїй базі.

Оскільки в останні дні почастішали випадки блокування податкових накладних транспортних (експедиторських) компаній, рекомендуємо врахувати цю консультацію у своїй роботі і вжити при необхідності відповідних заходів для зменшення ризику блокування податкових накладних: подати вказану таблицю або оновити при необхідності дані в ній, якщо вона подавалася раніше.

 

Аудитор Сергій Гонтаровський.

 

 

 

Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
"Все права на материалы, размещенные на auditor.od.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Разрешается републикация информации размещенной на сайте при соблюдении следующих условий: 1) при публикации на бумажных носителях обязательна ссылка и при этом указывается текст "Аудиторская фирма "Триада", www.auditor.od.ua" - как источник информации; 2) для Интернет-ресурсов – прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами с текстом "Аудиторская фирма "Триада". Гиперссылка должна быть размещена рядом с наименованием материала или сразу после него".