Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты
Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты

Які тепер застосовують податківці штрафи за порушення з готівкою після скасування штрафів за Указом 436/95

26.08.2019


.

З 23.06.2019 р. втратив чинність Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95.

.

Завдяки цьому скасовано наступні штрафні наступні штрафні санкції за порушення обігу готівки:

1) за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування в касах готівки — у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;

2) за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах — у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожен день;

3) за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів — у розмірі 25 % виданих під звіт сум;

4) за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), що підтверджує сплату покупцем готівкових коштів — у розмірі сплачених коштів.

.

Враховуючи те, що для застосування санкцій до платника необхідно, щоб одночасно дотримувалися умови:

1) вчинене діяння (бездіяльність) платника вважалося порушенням як на момент його вчинення, так і на момент його виявлення;

2) за вчинене порушення має бути передбачена відповідальність як на момент його вчинення, так і на момент його виявлення;

.

вищеперелічені штрафні санкції не повинні застосовуватись і за порушення, вчинені до 23.06.2019р.

.

Звертаємо увагу, що раніше судами неодноразово приймалися рішення на користь платників податків, відносно того, що на підставі Указу №436 не повинні накладатися санкції. Незважаючи на це податківці вперто продовжували їх накладати.

Але ще залишилися адміністративні штрафи, які є теж не маленькими. За порушення проведення готівкових розрахунків передбачено адміністративну відповідальність згідно п.163-15  Кодексу України про адміністративні правопорушення:  «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів —

тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу — підприємця, посадових осіб юридичної особи від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн).

Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, —

тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-17000 грн).».

Можемо припустити, що тепер податківці будуть накладати ці санкції в максимальному розмірі. Але слід зазначити, що адміністративні санкції мають певні обмеження по термінах їх застосування. Тому в разі накладення таких санкцій до вашого підприємства, прохання нам відразу повідомляти для можливого їх оскарження.

Аудитор Сергій Гонтаровський


.

УКАЗ
Президента України

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України

  1. Визнати такими, що втратили чинність:

1) Указ Президента України від 19 грудня 1991 року N 9 «Про тимчасові невідкладні заходи щодо посилення боротьби із спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю»;

2) Указ Президента України від 18 червня 1993 року N 219 «Про порядок виконання Державного бюджету України»;

3) Указ Президента України від 16 жовтня 1993 року N 464 «Про забезпечення формування державних продовольчих і фуражних ресурсів»;

4) Указ Президента України від 2 листопада 1993 року N 504 «Про сплату державного мита за вексельні бланки»;

5) Указ Президента України від 11 грудня 1993 року N 577 «Питання забезпечення державних ресурсів цукру»;

6) Указ Президента України від 7 квітня 1994 року N 141 «Про Державні товарні облігації матеріальних ресурсів України»;

7) Указ Президента України від 29 квітня 1994 року N 196 «Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року N 504»;

8) Указ Президента України від 5 травня 1994 року N 213 «Про заходи щодо лібералізації експортної політики в Україні»;

9) Указ Президента України від 22 серпня 1994 року N 457 «Про вдосконалення валютного регулювання»;

10) Указ Президента України від 7 вересня 1994 року N 502 «Про заходи щодо впорядкування цін на окремі періодичні видання»;

11) Указ Президента України від 14 вересня 1994 року N 530 «Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності України»;

12) Указ Президента України від 18 листопада 1994 року N 685 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки періодичних видань»;

13) Указ Президента України від 26 листопада 1994 року N 699 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів»;

14) Указ Президента України від 21 грудня 1994 року N 785 «Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні»;

15) Указ Президента України від 22 грудня 1994 року N 797 «Про внесення змін до Указу Президента України від 16 жовтня 1993 року N 464»;

16) Указ Президента України від 22 грудня 1994 року N 798 «Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року N 504»;

17) Указ Президента України від 28 грудня 1994 року N 812 «Про деякі заходи щодо підтримки підприємств, установ, організацій в умовах лібералізації цін»;

18) Указ Президента України від 30 грудня 1994 року N 834 «Про внесення змін до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року N 699»;

19) Указ Президента України від 17 січня 1995 року N 54 «Про зупинення дії абзацу третього статті 2 Указу Президента України від 28 грудня 1994 року N 812»;

20) Указ Президента України від 18 січня 1995 року N 63 «Про заходи щодо реформування аграрних відносин»;

21) Указ Президента України від 9 березня 1995 року N 198 «Про внесення змін до Указу Президента України від 21 грудня 1994 року N 785»;

22) статті 2 — 5 Указу Президента України від 4 квітня 1995 року N 282 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України»;

23) Указ Президента України від 1 травня 1995 року N 343 «Про заходи щодо зміцнення фінансової дисципліни при виконанні Державного бюджету України»;

24) Указ Президента України від 12 червня 1995 року N 436 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»;

25) Указ Президента України від 19 червня 1995 року N 459 «Про забезпечення управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності, у процесі його приватизації»;

26) Указ Президента України від 30 червня 1995 року N 497 «Про Північнокримську експериментальну економічну зону «Сиваш»;

27) Указ Президента України від 30 червня 1995 року N 500 «Про внесення змін до Указу Президента України від 31 травня 1995 року N 405»;

28) Указ Президента України від 11 липня 1995 року N 603 «Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі»;

29) Указ Президента України від 12 липня 1995 року N 609 «Про марки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби»;

30) Указ Президента України від 26 липня 1995 року N 658 «Про розширення сфери обігу векселів»;

31) Указ Президента України від 3 серпня 1995 року N 711 «Про внесення змін до Указу Президента України від 22 серпня 1994 року N 457»;

32) Указ Президента України від 13 вересня 1995 року N 839 «Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України»;

33) Указ Президента України від 18 вересня 1995 року N 849 «Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби»;

34) Указ Президента України від 19 вересня 1995 року N 851 «Про внесення змін до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року N 699»;

35) Указ Президента України від 17 листопада 1995 року N 1062 «Про заходи щодо проведення експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні «Сиваш»;

36) Указ Президента України від 19 лютого 1996 року N 134 «Про внесення змін до Указу Президента України від 17 листопада 1995 року N 1062»;

37) Указ Президента України від 11 березня 1996 року N 173 «Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року N 436»;

38) Указ Президента України від 15 березня 1996 року N 192 «Про додаткові заходи щодо фінансування потреб національної оборони, правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави»;

39) Указ Президента України від 5 квітня 1996 року N 243 «Про заходи щодо стабілізації фінансового стану підприємств»;

40) Указ Президента України від 6 травня 1996 року N 310 «Про внесення змін до Указу Президента України від 28 грудня 1994 року N 812»;

41) Указ Президента України 12 червня 1996 року N 417 «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти»;

42) Указ Президента України від 11 липня 1996 року N 533 «Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року N 504»;

43) Указ Президента України від 18 липня 1996 року N 576 «Про заходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні»;

44) Указ Президента України від 17 серпня 1996 року N 709 «Про внесення доповнення до Указу Президента України від 5 квітня 1996 року N 243»;

45) абзац третій статті 1 Указу Президента України від 9 грудня 1996 року N 1178 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України»;

46) Указ Президента України від 16 квітня 1997 року N 332 «Про державну економічну підтримку вітчизняних друкованих засобів масової інформації»;

47) абзаци третій — п’ятий Указу Президента України від 23 травня 1997 року N 463 «Про внесення змін до деяких указів Президента України»;

48) Указ Президента України від 15 липня 1997 року N 646 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 12 червня 1995 року N 436»;

49) пункти «б» і «в» статті 1 Указу Президента України від 3 вересня 1997 року N 949 «Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України»;

50) Указ Президента України від 1 листопада 1997 року N 1228 «Питання застосування Указу Президента України від 30 червня 1995 року N 497»;

51) Указ Президента України від 10 липня 1998 року N 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій»;

52) абзац другий Указу Президента України від 10 серпня 1998 року N 866 «Про внесення змін до деяких указів Президента України»;

53) Указ Президента України від 7 вересня 1998 року N 982 «Про регулювання розміру плати за користування тимчасово вільними залишками бюджетних коштів і коштів державних позабюджетних фондів»;

54) статтю 4 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року N 1019 «Про внесення змін і доповнень до деяких указів Президента України»;

55) пункт 39 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70 «Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України»;

56) Указ Президента України від 11 травня 1999 року N 491 «Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року N 436»;

57) Указ Президента України від 26 липня 2000 року N 920 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 12 червня 1995 року N 436»;

58) статтю 2 Указу Президента України від 31 липня 2000 року N 932 «Про Валютно-кредитну раду Кабінету Міністрів України»;

59) Указ Президента України від 19 серпня 2000 року N 994 «Про Спостережну раду по контролю за проведенням експерименту в Північнокримській експериментальній економічній зоні «Сиваш»;

60) Указ Президента України від 2 вересня 2000 року N 1043 «Про внесення змін до Указу Президента України від 13 вересня 1995 року N 839»;

61) Указ Президента України від 7 вересня 2001 року N 802 «Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року N 436».

  1. Цей Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниВ. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
20 червня 2019 року
N 418/2019
Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
"Все права на материалы, размещенные на auditor.od.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Разрешается републикация информации размещенной на сайте при соблюдении следующих условий: 1) при публикации на бумажных носителях обязательна ссылка и при этом указывается текст "Аудиторская фирма "Триада", www.auditor.od.ua" - как источник информации; 2) для Интернет-ресурсов – прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами с текстом "Аудиторская фирма "Триада". Гиперссылка должна быть размещена рядом с наименованием материала или сразу после него".