Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты
Многоканальный [050] 73-73-000 Все контакты

Законом від 3 листопада 2016 року N 1724-VIII скасовано термін надходження валюти для послуг, крім транспортних послуг: — чим відрізняються роботи від послуг? — що таке транспортні послуги?

10.12.2016


 

 

Законом від 3 листопада 2016 року N 1724-VIII повністю скасовується термін надходження валютної виручки за послуги (за винятком транспортних послуг). Отже, за транспортні послуги і за роботи зберігається діючий термін надходження валюти.

Крім того, договір на надання транспортних послуг і робіт не може бути укладений за фактом електронного листування, шляхом прийняття публічної оферти, в електронній формі, за фактом виставлення і оплати інвойсу. Договори на транспортні послуги і роботи повинні мати, як і раніш «мокрі» підписи та печатки.

 

РОБОТИ – ПОСЛУГИ, В ЧОМУ РІЗНИЦЯ?

Для того, щоб чітко розуміти, що відноситься до робіт, а що до послуг, рекомендуємо звернути увагу на лист Мінюсту від 16.05.2005 р. N 19-46-163, який на даний час не втратив актуальності. Зокрема, в листі зроблено такий висновок:

«Для того, щоб правильно визначити правову конструкцію, яку слід застосувати для врегулювання даних правовідносин, необхідно чітко розмежовувати поняття робіт та послуг. Характерною ознакою послуг є відсутність результату майнового характеру, невіддільність від джерела або від одержувача, синхронність надання й одержання, неможливість зберегти, споживчість послуги при її наданні. Предметом підрядних відносин може бути як створювана річ, так і обробка, переробка, ремонт вже існуючої речі.».

В ст.1 Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року N 922-VIII є конкретні визначення «робіт», та «послуг», але вони призначені для використання тільки для цілей цього Закону:

«послуги — будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;

роботи — проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт».

З визначення «послуги» Закону №922, на нашу думку, з метою застосування для Закону N 1724 треба виключити орендні операції, та поточний ремонт.

Як ВИСНОВОК з вищевикладеного конструкція послуг-робіт є такою:

ознакою послуг є відсутність результату майнового характеру, невіддільність від джерела або від одержувача, синхронність надання й одержання, неможливість зберегти, споживчість послуги при її наданні; а предметом робіт може бути як створювана річ, так і обробка, переробка, ремонт вже існуючої речі.

 

ЯКІ ПОСЛУГИ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ВИЗНАЧЕНЯ «ТРАНСПОРТІ ПОСЛУГИ»?

Аналіз законодавства відносно транспортних послуг показав, що в нормативних документах не міститься визначення «транспортних послуг» (ні в Законі «Про транспорт», ні в Законі «Про транспортно-експедиторську діяльність», ні в кодексах (КТМ, ГКУ, ЦКУ)). У зв’язку з цим залишилося звернутись тільки до класифікаторів, в яких є перелік «транспортних послуг» (витяги с класифікаторів додаються). При цьому, на нашу думку, найбільш чітке визначення «транспортних послуг» є тільки в Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), який затверджено Наказом Державної служби статистики України від 27 лютого 2013 р. N 69.

В цілому ВИСНОВОК, який можливо зробити з цих класифікаторів, такий: до транспортних послуг включаються не тільки перевезення, а також послуги експедиторів, судових агентів, стивідорних компаній, портів по перевалці, зберіганню вантажів та інші допоміжні послуги, необхідні для переміщення, перевезення вантажів чи пасажирів.

Це загальна конструкція, яка лежить в основі «транспортних послуг». Звісно, якщо послуги мають специфічний характер або якісь особливі, та які рідко зустрічаються, треба аналізувати індивідуально.

 

Сподіваємось, що НБУ доповнить свою Інструкцію вiд 24 березня 1999р. N 136 чіткими визначеннями робіт, послуг, транспортних послуг.

 

Аудитор Сергей Гонтаровский


 

ВИТЯГ З ДОКУМЕНТІВ

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПОСЛУГ (КЗЕП),

Наказ Державної служби статистики України від 27 лютого 2013 р. N 69

03.Транспортні послугиОхоплює процес перевезення людей та предметів із одного місця в інше, а також суміжні супутні та допоміжні послуги та здавання в оренду (фрахт) транспортних засобів з екіпажем. Сюди відносяться також поштові послуги та послуги кур’єрського зв’язку
03.01Послуги морського транспортуОхоплює усі послуги з міжнародних вантажних і пасажирських перевезень, що здійснюються морськими суднами, але не включає транспортування підводними трубопроводами (уключається до «Трубопровідного транспорту») та плату за круїзи (уключається до «Подорожей»)
03.01.01Послуги пасажирського морського транспортуОхоплює перевезення людей. Уключає всі види послуг у сфері міжнародних перевезень нерезидентів, що здійснюються транспортними компаніями-резидентами (експорт послуг), та перевезень резидентів транспортними компаніями-нерезидентами (імпорт послуг). Сюди також уключаються послуги пасажирського транспорту, які надаються транспортними компаніями — нерезидентами на території цієї країни (тобто внутрішні). До цього класу не входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями — резидентами в країні резидента (уключаються до «Подорожей»), вартість круїзів (уключаються до «Подорожей»), оренда, інжиніринг на тривалий термін без екіпажу (уключаються до «Послуг операційного лізингу») та оренда або чартер у формі фінансового лізингу
03.01.02Послуги вантажного морського транспортуОхоплює міжнародні перевезення, пов’язані з експортом та імпортом товарів, що складають статистику країни. Сюди відносяться транспортні послуги, що надаються операторами-резидентами за межами митного кордону країни, що складає статистику, у зв’язку з експортом цієї країни (експорт послуг вантажного транспорту), і операторами-нерезидентами за межами митного кордону країни-експортера, що складає статистику, у зв’язку з імпортом товарів (імпорт послуг вантажного транспорту)
03.01.03Транспортно-експедиційні послуги морського транспортуОхоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів
03.01.04Послуги, пов’язані з забезпеченням морської транспортної інфраструктуриУключає послуги морських портів: вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські послуги, аварійно-рятувальні роботи, екіпірування суден, роботи службово-допоміжного, рейдового і технічного флоту, ремонт та утримання суднохідних водних шляхів, послуги вантажних терміналів
03.01.05Послуги агентування та фрахтування морського флотуУключає послуги з агентування і фрахтування морського торговельного флоту
03.02Послуги річкового транспортуОхоплює міжнародні перевезення по річках, каналах і озерах. Сюди входять водні шляхи, які знаходяться в межах однієї країни, і водні шляхи, що проходять через дві країни або більше
03.02.01Послуги пасажирського річкового транспортуОхоплює міжнародні перевезення пасажирів по річках, каналах і озерах
03.02.02Послуги вантажного річкового транспортуОхоплює міжнародні перевезення вантажів по річках, каналах і озерах
03.02.03Транспортно-експедиційні послуги річкового транспортуОхоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів по річках, каналах і озерах
03.02.04Послуги, пов’язані з забезпеченням річкової транспортної інфраструктуриУключає послуги річкових портів, вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські послуги, послуги з аварійно-рятувальних робіт, послуги з екіпірування суден, послуги вантажних терміналів, послуги, пов’язані з роботою службово-допоміжного, рейдового та технічного флоту
03.02.05Послуги агентування та фрахтування річкового флотуУключає послуги з агентування і фрахтування річкового торговельного флоту
03.03Послуги повітряного транспортуОхоплює всі послуги з міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, що здійснюються повітряними суднами
03.03.01Послуги пасажирського повітряного транспортуОхоплює міжнародні пасажирські перевезення, що здійснюються повітряними суднами
03.03.02Послуги вантажного повітряного транспортуОхоплює міжнародні вантажні перевезення, що здійснюються повітряними суднами
03.03.03Транспортно-експедиційні послуги повітряного транспортуОхоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів повітряними суднами
03.03.04Послуги, пов’язані з забезпеченням повітряної транспортної інфраструктуриУключає послуги аеропортів, аеровокзалів, аеродромів, пов’язані з перевезенням пасажирів та вантажів повітряним транспортом, послуги повітряних терміналів, підрозділів для обслуговування повітряних ліній та забезпечення повітряних перевезень (обслуговування повітряного руху на маршруті, на підступі та в межах аеропортів, інформаційне та аеронавігаційне польотне забезпечення), наземне обслуговування повітряних суден в аеропортах
03.03.05Послуги агентування та фрахтування повітряного флотуУключає послуги з агентування і фрахтування повітряного торговельного флоту
03.04Послуги космічного транспортуОхоплює запуски супутників, що здійснюються комерційними підприємствами для власників супутників (таких як телекомунікаційні підприємства), та інші операції, що виконуються операторами космічного устаткування, такі як перевезення вантажів і людей для проведення наукових експериментів. Сюди входять також космічний пасажирський транспорт і виплати, сплачені однією країною для забезпечення присутності своїх резидентів на борту космічних транспортних засобів іншої країни
03.05Послуги залізничного транспортуОхоплює міжнародні перевезення потягами
03.05.01Послуги пасажирського залізничного транспортуУключає послуги, пов’язані з виконанням залізничних пасажирських регулярних перевезень у всіх видах сполучення, перевезенням туристів, пошти, багажу поштовими та багажними вагонами у складі пасажирських потягів
03.05.02Послуги вантажного залізничного транспортуУключає послуги, пов’язані з виконанням залізничних вантажних регулярних перевезень в усіх видах сполучення, а також нерегулярних перевезень вантажів на під’їзних коліях промислових, будівельних, постачальних підприємств та організацій, послуги маневрові та буксирування
03.05.03Транспортно-експедиційні послуги залізничного транспортуОхоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів залізничним транспортом
03.05.04Послуги, пов’язані з забезпеченням залізничної транспортної інфраструктуриУключає послуги, пов’язані з забезпеченням пасажирських та вантажних перевезень залізничним транспортом, послуги вантажних терміналів і послуги з підготовки рухомого складу до перевезень
03.06Послуги автомобільного транспортуОхоплює міжнародні вантажні перевезення вантажівками і фургонами та міжнародні пасажирські перевезення автобусами, уключаючи туристські автобуси підвищеної комфортності
03.06.01Послуги пасажирського автомобільного транспортуУключає послуги, пов’язані з виконанням регулярних перевезень пасажирів і багажу автобусами, тролейбусами, трамваями, фунікулерами, метрополітеном тощо
03.06.02Послуги вантажного автомобільного транспортуУключає послуги з перевезень вантажів вантажівками та послуги зі здавання під найм і в довготермінову оренду вантажних автомобілів з водієм
03.06.03Транспортно-експедиційні послуги автомобільного транспортуОхоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів автомобільним транспортом
03.06.04Послуги, пов’язані з забезпеченням автомобільної транспортної інфраструктуриУключає послуги, пов’язані з забезпеченням пасажирських і вантажних перевезень автомобільним транспортом: послуги автостанцій, автостоянок, послуги, пов’язані з технічною допомогою
03.07Послуги трубопровідного транспортуУключає міжнародне транспортування по трубопроводах таких товарів, як нафта і супутні продукти, вода і газ. Із цього розділу виключаються послуги, пов’язані з розподілом, зазвичай з підстанцій, води, газу і нафтопродуктів споживачам (вони включені до категорії «Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій»), а також вартість продуктів, що транспортуються (вони включені в загальні товарні категорії)
03.07.01Послуги, пов’язані з транспортуванням нафти та нафтопродуктівУключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів
03.07.02Послуги, пов’язані з транспортуванням газуУключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування газу
03.07.03Послуги, пов’язані з транспортуванням водиУключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування води
03.07.04Послуги, пов’язані з транспортуванням аміакуУключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування аміаку
03.07.05Послуги інших видів трубопровідного транспортуУключає послуги інших видів трубопровідного транспорту
03.08Передача електроенергіїОхоплює передачу електроенергії на високих напругах по об’єднаній мережі ліній і зв’язаному з ними устаткуванню між пунктами генерації та пунктами, де така електроенергія перетворюється в низьковольтну для постачання споживачам або передачі в інші електросистеми. Передача електроенергії вважається завершеною, коли електроенергія надходить у розподільні установки енергосистеми, яка доставляє електроенергію кінцевим користувачам для її споживання. Сюди не відносяться вартість самої електроенергії (включається в загальні товарні категорії) і розподіл електроенергії, що включає доставку електроенергії від розподільної підстанції до споживача (включається в «Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій»)
03.09Інші допоміжні та додаткові транспортні послугиОхоплює всі інші транспортні послуги, які неможливо віднести до будь-якого з компонентів транспортних послуг, перерахованих вище
03.09.01Послуги транспортного оброблення вантажівУключає послуги з навантаження та вивантаження вантажів та багажу населення на всіх видах транспорту, послуги перевантажувальних терміналів
03.09.02Послуги збереження вантажів та складуванняУключає послуги збереження вантажів для всіх видів транспорту в зерносховищах, товарних складах загального призначення, складах-холодильниках, бункерах
03.09.03Послуги пакування вантажівУключає послуги з пакування, пов’язані з перевезенням вантажів
03.09.04Послуги оформлення документів відповідно до митних вимогУключає послуги з оформлення документів відповідно до митних вимог
03.09.05Інші транспортні послугиУключає всі інші транспортні послуги, які неможливо віднести до будь-якого з компонентів транспортних послуг, перерахованих вище (наприклад, прибирання та очищення транспортного устатковання)
03.10Послуги поштової та кур’єрської службиУключає збір, транспортування і доставку листів, газет, періодичних видань, брошур та інших друкованих видань, посилок та бандеролей. Сюди також відносяться послуги поштових відділень, такі як продаж поштових марок, прийом/видача кореспонденції до запитання, послуги телеграфу й оренда абонентських поштових скриньок
03.10.01Послуги поштової службиУключає послуги з приймання, оброблення та доставляння поштових відправлень, грошових переказів, послуги, пов’язані з виконанням перевезень одним або декількома видами транспорту з використанням власного і громадського транспорту. Сюди не уключаються фінансові послуги, що надаються установами поштової служби, як, наприклад, послуги з ведення банківських та ощадних рахунків (відносяться до розділу «Фінансові послуги»), послуги з обробки поштових відправлень (відносяться до розділу «Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій») та послуги, пов’язані з системами поштових повідомлень. Поштові послуги, що надаються резидентами нерезидентам під час їх перебування в країні відвідування (або послуги, що надаються нерезидентами резидентам під час їх виїздів за кордон), відносяться до розділу «Подорожі»
03.10.02Послуги кур’єрської службиУключають усі види кур’єрських послуг, наприклад доставку за розкладом, експрес-доставку та доставку «від дверей до дверей». До цього класу не включаються, наприклад, транспортування пошти підприємствами повітряного транспорту (ураховується за класом «Послуги повітряного вантажного транспорту»), зберігання товарів (ураховується за класом «Транспортні послуги, інші супутні та допоміжні послуги) та послуги з обробки поштових відправлень (ураховуються за розділом «Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій»)

 

 

 

Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021-2015 (для тендеров)

 

60000000-8Транспортні послуги (крім транспортування відходів)
60100000-9Послуги з автомобільних перевезень
60112000-6Послуги громадського автомобільного транспорту
60120000-5Послуги таксі
60130000-8Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів
60140000-1Нерегулярні пасажирські перевезення
60150000-4Перевезення пасажирів гужовим транспортом
60160000-7Перевезення пошти автомобільним транспортом
60161000-4Послуги з перевезення пакунків
60170000-0Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм
60171000-7Прокат легкових автомобілів із водієм
60172000-4Прокат автобусів і туристичних автобусів із водієм
60180000-3Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів
60181000-0Прокат вантажних автомобілів із водієм
60182000-7Прокат промислових транспортних засобів із водієм
60183000-4Прокат фургонів із водієм
60200000-0Послуги із залізничних перевезень
60210000-3Послуги з перевезень громадським залізничним транспортом
60220000-6Перевезення пошти залізничним транспортом
60300000-1Послуги з транспортування трубопроводами
60400000-2Послуги з авіаційних перевезень
60410000-5Послуги з регулярних авіаційних перевезень
60411000-2Послуги з перевезення пошти регулярними авіаційними рейсами
60420000-8Послуги з нерегулярних авіаційних перевезень
60421000-5Послуги з перевезення пошти нерегулярними авіаційними рейсами
60423000-9Послуги з чартерних авіаційних перевезень
60424000-6Прокат авіаційного транспортного устаткування з екіпажем
60424100-7Прокат літальних апаратів із екіпажем
60424110-0Прокат літальних апаратів із нерухомими крилами із екіпажем
60424120-3Прокат вертольотів із екіпажем
60440000-4Послуги у сфері повітряного сполучення та супутні послуги
60441000-1Послуги з обприскування з повітря
60442000-8Послуги з гасіння лісових пожеж із повітря
60443000-5Послуги з проведення авіаційно-рятувальних операцій
60443100-6Послуги з проведення авіаційно-рятувальних операцій у морі
60444000-2Послуги з експлуатації літальних апаратів
60444100-3Послуги з пілотування
60445000-9Послуги з обслуговування літальних апаратів
60500000-3Послуги з космічних перевезень
60510000-6Послуги із запуску супутників
60520000-9Послуги з експериментального корисного навантаження
60600000-4Послуги з водних перевезень
60610000-7Послуги з перевезення поромним транспортом
60620000-0Перевезення пошти водним транспортом
60630000-3Послуги суден з укладання кабелів
60640000-6Перевезення вантажів морським транспортом
60650000-9Прокат водного транспортного устаткування з екіпажем
60651000-6Прокат суден із екіпажем
60651100-7Прокат морських суден із екіпажем
60651200-8Прокат суден внутрішнього плавання з екіпажем
60651300-9Послуги очисних суден
60651400-0Послуги суден великої тоннажності
60651500-1Послуги резервних суден
60651600-2Послуги суден-постачальників із обслуговування морських платформ
60653000-0Прокат човнів із екіпажем

 

63000000-9Додаткові та допоміжні транспортні послуги; послуги туристичних агентств
63100000-0Послуги з обробки та зберігання вантажів
63110000-3Послуги з обробки вантажів
63111000-0Послуги з обробки вантажів у контейнерах
63112000-7Послуги з обробки багажу
63112100-8Послуги з обробки пасажирського багажу
63112110-1Послуги з приймання багажу
63120000-6Послуги зберігання та складування
63121000-3Послуги зберігання та видачі
63121100-4Послуги зберігання
63121110-7Послуги зі зберігання газу
63122000-0Послуги складування
63500000-4Послуги туристичних агентств, туристичних операторів і туристичної підтримки
63510000-7Послуги туристичних агентств та подібні послуги
63511000-4Організація пакетних турів
63512000-1Послуги з продажу квитків і пакетних турів
63513000-8Послуги з надання туристичної інформації
63514000-5Послуги туристичних гідів
63515000-2Туристичні послуги
63516000-9Послуги з управління подорожами
63520000-0Послуги транспортних агентств
63521000-7Послуги агентств вантажних перевезень
63522000-4Послуги суднових брокерів
63523000-1Послуги портових та експедиційних агентств
63524000-8Послуги з оформлення транспортної документації
63700000-6Послуги з обслуговування наземних, водних або повітряних видів транспорту
63710000-9Послуги з обслуговування наземних видів транспорту
63711000-6Послуги з обслуговування залізничного транспорту
63711100-7Послуги з моніторингу руху поїздів
63711200-8Послуги пересувних цехів
63712000-3Послуги з обслуговування автомобільного транспорту
63712100-4Послуги автовокзалів
63712200-5Послуги з експлуатації автомобільних доріг
63712210-8Послуги зі стягнення плати за користування автомобільними дорогами
63712300-6Послуги з експлуатації мостів і тунелів
63712310-9Послуги з експлуатації мостів
63712311-6Послуги зі стягнення плати за користування мостами
63712320-2Послуги з експлуатації тунелів
63712321-9Послуги зі стягнення плати за користування тунелями
63712400-7Паркувальні послуги
63712500-8Послуги операторів автомобільних ваг
63712600-9Послуги із заправлення транспортних засобів
63712700-0Послуги з керування дорожнім рухом
63712710-3Послуги з моніторингу дорожнього руху
63720000-2Послуги з обслуговування водних видів транспорту
63721000-9Послуги з експлуатації портів і водних шляхів та супутні послуги
63721100-0Послуги з бункерування
63721200-1Послуги з експлуатації портів
63721300-2Послуги з експлуатації водних шляхів
63721400-3Послуги із заправлення суден
63721500-4Послуги з експлуатації пасажирських терміналів
63722000-6Послуги лоцманів
63723000-3Послуги з причалювання
63724000-0Навігаційні послуги
63724100-1Послуги з позиціонування суден у відкритому морі
63724110-4Послуги з позиціонування пливучих маяків
63724200-2Послуги пливучих маяків
63724300-3Послуги з позиціонування буїв
63724310-6Послуги з позначення за допомогою буїв
63724400-4Послуги маяків
63725000-7Послуги з рятування суден і знімання суден з мілини
63725100-8Послуги з рятування суден
63725200-9Послуги резервних суден
63725300-0Послуги зі знімання суден з мілини
63726000-4Послуги з обслуговування водного транспорту різні
63726100-5Послуги з реєстрації суден
63726200-6Послуги з ламання криги
63726300-7Послуги зі зберігання суден
63726400-8Послуги з фрахтування суден
63726500-9Послуги зі швартування суден
63726600-0Послуги з експлуатації суден
63726610-3Послуги зі спускання суден на воду
63726620-6Послуги транспортних засобів із дистанційним керуванням
63726700-1Послуги риболовних суден
63726800-2Послуги науково-дослідницьких суден
63726900-3Послуги з якорування
63727000-1Послуги з буксирування та штовхання суден
63727100-2Послуги з буксирування суден
63727200-3Послуги зі штовхання суден
63730000-5Послуги з обслуговування повітряного транспорту
63731000-2Послуги з експлуатації аеропортів
63731100-3Послуги з координування слотів аеропортів
63732000-9Послуги з керування повітряним рухом
63733000-6Послуги із заправлення повітряного транспорту
63734000-3Послуги ангарів

 

 

 

Секція H (Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010)

КодНазва
Секція HПОСЛУГИ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
49Послуги наземного транспорту та послуги щодо транспортування трубопроводами
49.1Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту
49.10Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту
49.10.1Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту
49.10.11Послуги пасажирського залізничного транспорту, екскурсійної призначеності
49.10.11-00.00Послуги пасажирського залізничного транспорту, екскурсійної призначеності
49.10.19Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту, інші
49.10.19-00.00Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту, інші
49.2Перевезення вантажів залізничним транспортом
49.20Перевезення вантажів залізничним транспортом
49.20.1Перевезення вантажів залізничним транспортом
49.20.11Перевезення вантажів у вагонах-рефрижераторах залізницею
49.20.11-00.00Перевезення вантажів у вагонах-рефрижераторах залізницею
49.20.12Перевезення нафтопродуктів у вагонах-цистернах залізницею
49.20.12-00.00Перевезення нафтопродуктів у вагонах-цистернах залізницею
49.20.13Перевезення безтарних рідин і газів у вагонах-цистернах залізницею
49.20.13-00.00Перевезення безтарних рідин і газів у вагонах-цистернах залізницею
49.20.14Перевезення інтермодальних контейнерів залізницею
49.20.14-00.00Перевезення інтермодальних контейнерів залізницею
49.20.15Перевезення листів і посилок залізницею
49.20.15-00.00Перевезення листів і посилок залізницею
49.20.16Перевезення сухих вантажів насипом залізницею
49.20.16-00.00Перевезення сухих вантажів насипом залізницею
49.20.19Послуги щодо перевезення вантажів, інші
49.20.19-00.00Послуги щодо перевезення вантажів, інші
49.3Послуги пасажирського наземного транспорту, інші
49.31Послуги міського та приміського пасажирського наземного транспорту
49.31.1Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів залізницею
49.31.10Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів залізницею
49.31.10-00.00Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів залізницею
49.31.2Послуги міського та приміського пасажирського наземного транспорту, інші
49.31.21Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом
49.31.21-00.00Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом
49.31.22Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними видами транспорту за розкладом
49.31.22-00.00Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними видами транспорту за розкладом
49.32Послуги щодо експлуатування таксі
49.32.1Послуги щодо експлуатування таксі
49.32.11Послуги таксі
49.32.11-00.00Послуги таксі
49.32.12Послуги щодо оренди легкових автомобілів з водієм
49.32.12-00.00Послуги щодо оренди легкових автомобілів з водієм
49.39Послуги пасажирського наземного транспорту, інші, н. в. і. у.
49.39.1Послуги міжміського та спеціального пасажирського наземного транспорту за розкладом
49.39.11Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом
49.39.11-00.00Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом
49.39.12Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом
49.39.12-00.00Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом
49.39.13Послуги щодо перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом, інші
49.39.13-00.00Послуги щодо перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом, інші
49.39.2Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників
49.39.20Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників
49.39.20-00.00Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників
49.39.3Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом
49.39.31Послуги щодо оренди автобусів і туристичних автобусів з водієм
49.39.31-00.00Послуги щодо оренди автобусів і туристичних автобусів з водієм
49.39.32Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами екскурсійної призначеності
49.39.32-00.00Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами екскурсійної призначеності
49.39.33Послуги щодо місцевих чартерних перевезень автобусами поза розкладом
49.39.33-00.00Послуги щодо місцевих чартерних перевезень автобусами поза розкладом
49.39.34Послуги щодо міжміських чартерних перевезень автобусами поза розкладом
49.39.34-00.00Послуги щодо міжміських чартерних перевезень автобусами поза розкладом
49.39.35Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою
49.39.35-00.00Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою
49.39.39Послуги пасажирського наземного транспорту, н. в. і. у.
49.39.39-00.00Послуги пасажирського наземного транспорту, н. в. і. у.
49.4Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами і перевезення речей
49.41Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами
49.41.1Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами
49.41.11Перевезення вантажів рефрижераторними дорожніми транспортними засобами
49.41.11-00.00Перевезення вантажів рефрижераторними дорожніми транспортними засобами
49.41.12Перевезення нафтопродуктів автоцистернами чи напівпричепами
49.41.12-00.00Перевезення нафтопродуктів автоцистернами чи напівпричепами
49.41.13Перевезення інших безтарних рідин або газів автоцистернами чи напівпричепами
49.41.13-00.00Перевезення інших безтарних рідин або газів автоцистернами чи напівпричепами
49.41.14Перевезення інтермодальних контейнерів дорожніми транспортними засобами
49.41.14-00.00Перевезення інтермодальних контейнерів дорожніми транспортними засобами
49.41.15Перевезення сухих вантажів насипом дорожніми транспортними засобами
49.41.15-00.00Перевезення сухих вантажів насипом дорожніми транспортними засобами
49.41.16Перевезення живих тварин дорожніми транспортними засобами
49.41.16-00.00Перевезення живих тварин дорожніми транспортними засобами
49.41.17Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою
49.41.17-00.00Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою
49.41.18Перевезення листів і посилок дорожніми транспортними засобами
49.41.18-00.00Перевезення листів і посилок дорожніми транспортними засобами
49.41.19Послуги щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами, інші
49.41.19-00.00Послуги щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами, інші
49.41.2Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм
49.41.20Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм
49.41.20-00.00Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм
49.42Послуги щодо перевезення речей
49.42.1Послуги щодо перевезення речей
49.42.11Послуги щодо перевезення речей на потреби приватних господарств
49.42.11-00.00Послуги щодо перевезення речей на потреби приватних господарств
49.42.19Послуги щодо перевезення речей, інші
49.42.19-00.00Послуги щодо перевезення речей, інші
49.5Транспортування трубопроводами
49.50Транспортування трубопроводами
49.50.1Транспортування трубопроводами
49.50.11Транспортування трубопроводами сирої чи очищеної нафти та нафтопродуктів
49.50.11-00.00Транспортування трубопроводами сирої чи очищеної нафти та нафтопродуктів
49.50.12Транспортування трубопроводами природного газу
49.50.12-00.00Транспортування трубопроводами природного газу
49.50.19Транспортування трубопроводами інших продуктів
49.50.19-00.00Транспортування трубопроводами інших продуктів
50Послуги водного транспорту
50.1Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту
50.10Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту
50.10.1Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту
50.10.11Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту
50.10.11-00.00Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту
50.10.12Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення пасажирів круїзними суднами
50.10.12-00.00Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення пасажирів круїзними суднами
50.10.19Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту, інші
50.10.19-00.00Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту, інші
50.10.2Послуги щодо оренди морських і каботажних пасажирських суден з екіпажем
50.10.20Послуги щодо оренди морських і каботажних пасажирських суден з екіпажем
50.10.20-00.00Послуги щодо оренди морських і каботажних пасажирських суден з екіпажем
50.2Послуги морського та каботажного вантажного транспорту
50.20Послуги морського та каботажного вантажного транспорту
50.20.1Послуги морського та каботажного вантажного транспорту
50.20.11Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами
50.20.11-00.00Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами
50.20.12Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сирої нафти танкерами
50.20.12-00.00Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сирої нафти танкерами
50.20.13Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами
50.20.13-00.00Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами
50.20.14Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами
50.20.14-00.00Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами
50.20.15Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сухих вантажів насипом
50.20.15-00.00Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сухих вантажів насипом
50.20.19Послуги морського та каботажного вантажного транспорту, інші
50.20.19-00.00Послуги морського та каботажного вантажного транспорту, інші
50.20.2Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання
50.20.21Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з екіпажем
50.20.21-00.00Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з екіпажем
50.20.22Послуги щодо буксирування та штовхання у морі та прибережних водах
50.20.22-00.00Послуги щодо буксирування та штовхання у морі та прибережних водах
50.3Послуги пасажирського водного транспорту, призначеного для внутрішніх водних шляхів
50.30Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів
50.30.1Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів
50.30.11Перевезення пасажирів поромами внутрішніми водними шляхами
50.30.11-00.00Перевезення пасажирів поромами внутрішніми водними шляхами
50.30.12Перевезення пасажирів круїзними суднами внутрішніми водними шляхами
50.30.12-00.00Перевезення пасажирів круїзними суднами внутрішніми водними шляхами
50.30.13Послуги екскурсійних і прогулянкових суден
50.30.13-00.00Послуги екскурсійних і прогулянкових суден
50.30.19Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші
50.30.19-00.00Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші
50.30.2Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем
50.30.20Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем
50.30.20-00.00Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем
50.4Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів
50.40Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів
50.40.1Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів
50.40.11Перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми водними шляхами
50.40.11-00.00Перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми водними шляхами
50.40.12Перевезення сирої нафти танкерами внутрішніми водними шляхами
50.40.12-00.00Перевезення сирої нафти танкерами внутрішніми водними шляхами
50.40.13Перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами внутрішніми водними шляхами
50.40.13-00.00Перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами внутрішніми водними шляхами
50.40.14Перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами внутрішніми водними шляхами
50.40.14-00.00Перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами внутрішніми водними шляхами
50.40.19Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші
50.40.19-00.00Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші
50.40.2Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання
50.40.21Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем
50.40.21-00.00Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем
50.40.22Послуги щодо буксирування та штовхання на внутрішніх водних шляхах
50.40.22-00.00Послуги щодо буксирування та штовхання на внутрішніх водних шляхах
51Послуги повітряного транспорту
51.1Послуги пасажирського повітряного транспорту
51.10Послуги пасажирського повітряного транспорту
51.10.1Послуги пасажирського повітряного транспорту
51.10.11Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів за розкладом
51.10.11-00.00Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів за розкладом
51.10.12Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом
51.10.12-00.00Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом
51.10.13Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів за розкладом
51.10.13-00.00Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів за розкладом
51.10.14Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів поза розкладом
51.10.14-00.00Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів поза розкладом
51.10.15Послуги щодо перевезення пасажирів повітряним транспортом екскурсійної призначеності поза розкладом
51.10.15-00.00Послуги щодо перевезення пасажирів повітряним транспортом екскурсійної призначеності поза розкладом
51.10.2Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем
51.10.20Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем
51.10.20-00.00Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем
51.2Послуги вантажного повітряного транспорту та космічного транспорту
51.21Послуги вантажного повітряного транспорту
51.21.1Послуги вантажного повітряного транспорту
51.21.11Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів за розкладом
51.21.11-00.00Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів за розкладом
51.21.12Послуги повітряного транспорту щодо перевезення листів і посилок
51.21.12-00.00Послуги повітряного транспорту щодо перевезення листів і посилок
51.21.13Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інших вантажів за розкладом
51.21.13-00.00Послуги повітряного транспорту щодо регулярного перевезення інших вантажів за розкладом
51.21.14Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інших вантажів поза розкладом
51.21.14-00.00Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інших вантажів поза розкладом
51.21.2Послуги щодо оренди вантажних повітряних транспортних засобів з екіпажем
51.21.20Послуги щодо оренди вантажних повітряних транспортних засобів з екіпажем
51.21.20-00.00Послуги щодо оренди вантажних повітряних транспортних засобів з екіпажем
51.22Послуги космічного транспорту
51.22.1Послуги космічного транспорту
51.22.11Послуги космічного транспорту щодо перевезення пасажирів
51.22.11-00.00Послуги космічного транспорту щодо перевезення пасажирів
51.22.12Послуги космічного транспорту щодо перевезення вантажів
51.22.12-00.00Послуги космічного транспорту щодо перевезення вантажів
52Послуги щодо складування та допоміжні послуги щодо транспортування
52.1Послуги щодо складування та зберігання
52.10Послуги щодо складування та зберігання
52.10.1Послуги щодо складування та зберігання
52.10.11Послуги щодо холодильного зберігання
52.10.11-00.00Послуги щодо холодильного зберігання
52.10.12Послуги щодо зберігання безтарних рідин або газів
52.10.12-00.00Послуги щодо зберігання безтарних рідин або газів
52.10.13Послуги щодо зберігання зерна
52.10.13-00.00Послуги щодо зберігання зерна
52.10.19Послуги щодо складування та зберігання, інші
52.10.19-00.00Послуги щодо складування та зберігання, інші
52.2Послуги допоміжні щодо транспортування
52.21Послуги, суміжні з наземним перевезенням
52.21.1Послуги, суміжні із залізничним перевезенням
52.21.11Послуги щодо штовхання чи буксирування залізничними шляхами
52.21.11-00.00Послуги щодо штовхання чи буксирування залізничними шляхами
52.21.19Послуги, суміжні із залізничним перевезенням, інші
52.21.19-00.00Послуги, суміжні із залізничним перевезенням, інші
52.21.2Послуги, суміжні з дорожнім перевезенням
52.21.21Послуги автобусних станцій
52.21.21-00.00Послуги автобусних станцій
52.21.22Послуги щодо експлуатування автострад
52.21.22-00.00Послуги щодо експлуатування автострад
52.21.23Послуги щодо експлуатування мостів і тунелів
52.21.23-00.00Послуги щодо експлуатування мостів і тунелів
52.21.24Послуги паркувальних майданчиків
52.21.24-00.00Послуги паркувальних майданчиків
52.21.25Послуги щодо буксирування приватних і комерційних транспортних засобів
52.21.25-00.00Послуги щодо буксирування приватних і комерційних транспортних засобів
52.21.29Послуги, суміжні з дорожнім перевезенням, інші
52.21.29-00.00Послуги, суміжні з дорожнім перевезенням, інші
52.21.3Послуги, суміжні з транспортуванням трубопроводами
52.21.30Послуги, суміжні з транспортуванням трубопроводами
52.21.30-00.00Послуги, суміжні з транспортуванням трубопроводами
52.22Послуги, суміжні з водним перевезенням
52.22.1Послуги, суміжні з водним перевезенням
52.22.11Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах
52.22.11-00.00Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах
52.22.12Послуги щодо експлуатування внутрішніх водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів)
52.22.12-00.00Послуги щодо експлуатування внутрішніх водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів)
52.22.13Послуги щодо лоцманського проведення та швартування на морі та в прибережних водах
52.22.13-00.00Послуги щодо лоцманського проведення та швартування на морі та в прибережних водах
52.22.14Послуги щодо лоцманського проведення та швартування у внутрішніх водах
52.22.14-00.00Послуги щодо лоцманського проведення та швартування у внутрішніх водах
52.22.15Послуги щодо рятування та підіймання суден на морі та в прибережних водах
52.22.15-00.00Послуги щодо рятування та підіймання суден на морі та в прибережних водах
52.22.16Послуги щодо рятування та підіймання суден у внутрішніх водах
52.22.16-00.00Послуги щодо рятування та підіймання суден у внутрішніх водах
52.22.19Послуги, суміжні з водним перевезенням, інші
52.22.19-00.00Послуги, суміжні з водним перевезенням, інші
52.23Послуги, суміжні з повітряним перевезенням
52.23.1Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного обробляння вантажів), послуги щодо керування повітряним рухом та інші послуги, суміжні з повітряним перевезенням
52.23.11Послуги щодо експлуатування аеропортів, крім транспортного обробляння вантажів
52.23.11-00.00Послуги щодо експлуатування аеропортів, крім транспортного обробляння вантажів
52.23.12Послуги щодо керування повітряним рухом
52.23.12-00.00Послуги щодо керування повітряним рухом
52.23.19Послуги, суміжні з повітряним перевезенням, інші
52.23.19-00.00Послуги, суміжні з повітряним перевезенням, інші
52.23.2Послуги, суміжні з космічним перевезенням
52.23.20Послуги, суміжні з космічним перевезенням
52.23.20-00.00Послуги, суміжні з космічним перевезенням
52.24Послуги щодо транспортного обробляння вантажів
52.24.1Послуги щодо транспортного обробляння вантажів
52.24.11Послуги щодо транспортного обробляння контейнерів у портах
52.24.11-00.00Послуги щодо транспортного обробляння контейнерів у портах
52.24.12Послуги щодо транспортного обробляння контейнерів, інші
52.24.12-00.00Послуги щодо транспортного обробляння контейнерів, інші
52.24.13Послуги щодо транспортного обробляння вантажів у портах, інші
52.24.13-00.00Послуги щодо транспортного обробляння вантажів у портах, інші
52.24.19Послуги щодо транспортного обробляння вантажів, інші
52.24.19-00.00Послуги щодо транспортного обробляння вантажів, інші
52.29Послуги допоміжні щодо транспортування інші
52.29.1Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств
52.29.11Послуги суднових брокерів
52.29.11-00.00Послуги суднових брокерів
52.29.12Послуги інших фрахтових брокерів
52.29.12-00.00Послуги інших фрахтових брокерів
52.29.19Послуги інших вантажних транспортно-експедиційних агентств
52.29.19-00.00Послуги інших вантажних транспортно-експедиційних агентств
52.29.2Послуги допоміжні щодо транспортування, інші, н. в. і. у.
52.29.20Послуги допоміжні щодо транспортування, інші, н. в. і. у.
52.29.20-00.00Послуги допоміжні щодо транспортування, інші, н. в. і. у.
53Послуги поштові та кур’єрські
53.1Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг
53.10Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг
53.10.1Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг
53.10.11Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями
53.10.11-00.00Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями
53.10.12Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з листами
53.10.12-00.00Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з листами
53.10.13Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з посилками
53.10.13-00.00Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з посилками
53.10.14Послуги поштових відділків
53.10.14-00.00Послуги поштових відділків
53.10.19Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, інші
53.10.19-00.00Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, інші
53.2Послуги поштові та кур’єрські, інші
53.20Послуги поштові та кур’єрські, інші
53.20.1Послуги поштові та кур’єрські, інші
53.20.11Послуги кур’єрські за мультимодальною системою
53.20.11-00.00Послуги кур’єрські за мультимодальною системою
53.20.12Послуги щодо доставляння харчових продуктів додому
53.20.12-00.00Послуги щодо доставляння харчових продуктів додому
53.20.19Послуги поштові та кур’єрські, інші, н. в. і. у.
53.20.19-00.00Послуги поштові та кур’єрські, інші, н. в. і. у.

 

 

Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
"Все права на материалы, размещенные на auditor.od.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Разрешается републикация информации размещенной на сайте при соблюдении следующих условий: 1) при публикации на бумажных носителях обязательна ссылка и при этом указывается текст "Аудиторская фирма "Триада", www.auditor.od.ua" - как источник информации; 2) для Интернет-ресурсов – прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами с текстом "Аудиторская фирма "Триада". Гиперссылка должна быть размещена рядом с наименованием материала или сразу после него".