Багатоканальний [050] 73-73-000 Контакти
Багатоканальний [050] 73-73-000 Контакти

Законом від 3 листопада 2016 року N 1724-VIII скасовано термін надходження валюти для послуг, крім транспортних послуг: – чим відрізняються роботи від послуг? – що таке транспортні послуги?

10.12.2016


 

 

Законом від 3 листопада 2016 року N 1724-VIII повністю скасовується термін надходження валютної виручки за послуги (за винятком транспортних послуг). Отже, за транспортні послуги і за роботи зберігається діючий термін надходження валюти.

Крім того, договір на надання транспортних послуг і робіт не може бути укладений за фактом електронного листування, шляхом прийняття публічної оферти, в електронній формі, за фактом виставлення і оплати інвойсу. Договори на транспортні послуги і роботи повинні мати, як і раніш «мокрі» підписи та печатки.

 

РОБОТИ – ПОСЛУГИ, В ЧОМУ РІЗНИЦЯ?

Для того, щоб чітко розуміти, що відноситься до робіт, а що до послуг, рекомендуємо звернути увагу на лист Мінюсту від 16.05.2005 р. N 19-46-163, який на даний час не втратив актуальності. Зокрема, в листі зроблено такий висновок:

«Для того, щоб правильно визначити правову конструкцію, яку слід застосувати для врегулювання даних правовідносин, необхідно чітко розмежовувати поняття робіт та послуг. Характерною ознакою послуг є відсутність результату майнового характеру, невіддільність від джерела або від одержувача, синхронність надання й одержання, неможливість зберегти, споживчість послуги при її наданні. Предметом підрядних відносин може бути як створювана річ, так і обробка, переробка, ремонт вже існуючої речі.».

В ст.1 Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року N 922-VIII є конкретні визначення «робіт», та «послуг», але вони призначені для використання тільки для цілей цього Закону:

«послуги – будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;

роботи – проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт».

З визначення «послуги» Закону №922, на нашу думку, з метою застосування для Закону N 1724 треба виключити орендні операції, та поточний ремонт.

Як ВИСНОВОК з вищевикладеного конструкція послуг-робіт є такою:

ознакою послуг є відсутність результату майнового характеру, невіддільність від джерела або від одержувача, синхронність надання й одержання, неможливість зберегти, споживчість послуги при її наданні; а предметом робіт може бути як створювана річ, так і обробка, переробка, ремонт вже існуючої речі.

 

ЯКІ ПОСЛУГИ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ВИЗНАЧЕНЯ «ТРАНСПОРТІ ПОСЛУГИ»?

Аналіз законодавства відносно транспортних послуг показав, що в нормативних документах не міститься визначення «транспортних послуг» (ні в Законі «Про транспорт», ні в Законі «Про транспортно-експедиторську діяльність», ні в кодексах (КТМ, ГКУ, ЦКУ)). У зв’язку з цим залишилося звернутись тільки до класифікаторів, в яких є перелік «транспортних послуг» (витяги с класифікаторів додаються). При цьому, на нашу думку, найбільш чітке визначення «транспортних послуг» є тільки в Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), який затверджено Наказом Державної служби статистики України від 27 лютого 2013 р. N 69.

В цілому ВИСНОВОК, який можливо зробити з цих класифікаторів, такий: до транспортних послуг включаються не тільки перевезення, а також послуги експедиторів, судових агентів, стивідорних компаній, портів по перевалці, зберіганню вантажів та інші допоміжні послуги, необхідні для переміщення, перевезення вантажів чи пасажирів.

Це загальна конструкція, яка лежить в основі «транспортних послуг». Звісно, якщо послуги мають специфічний характер або якісь особливі, та які рідко зустрічаються, треба аналізувати індивідуально.

 

Сподіваємось, що НБУ доповнить свою Інструкцію вiд 24 березня 1999р. N 136 чіткими визначеннями робіт, послуг, транспортних послуг.

 

Аудитор Сергей Гонтаровский


 

ВИТЯГ З ДОКУМЕНТІВ

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПОСЛУГ (КЗЕП),

Наказ Державної служби статистики України від 27 лютого 2013 р. N 69

03. Транспортні послуги Охоплює процес перевезення людей та предметів із одного місця в інше, а також суміжні супутні та допоміжні послуги та здавання в оренду (фрахт) транспортних засобів з екіпажем. Сюди відносяться також поштові послуги та послуги кур’єрського зв’язку
03.01 Послуги морського транспорту Охоплює усі послуги з міжнародних вантажних і пасажирських перевезень, що здійснюються морськими суднами, але не включає транспортування підводними трубопроводами (уключається до “Трубопровідного транспорту”) та плату за круїзи (уключається до “Подорожей”)
03.01.01 Послуги пасажирського морського транспорту Охоплює перевезення людей. Уключає всі види послуг у сфері міжнародних перевезень нерезидентів, що здійснюються транспортними компаніями-резидентами (експорт послуг), та перевезень резидентів транспортними компаніями-нерезидентами (імпорт послуг). Сюди також уключаються послуги пасажирського транспорту, які надаються транспортними компаніями – нерезидентами на території цієї країни (тобто внутрішні). До цього класу не входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями – резидентами в країні резидента (уключаються до “Подорожей”), вартість круїзів (уключаються до “Подорожей”), оренда, інжиніринг на тривалий термін без екіпажу (уключаються до “Послуг операційного лізингу”) та оренда або чартер у формі фінансового лізингу
03.01.02 Послуги вантажного морського транспорту Охоплює міжнародні перевезення, пов’язані з експортом та імпортом товарів, що складають статистику країни. Сюди відносяться транспортні послуги, що надаються операторами-резидентами за межами митного кордону країни, що складає статистику, у зв’язку з експортом цієї країни (експорт послуг вантажного транспорту), і операторами-нерезидентами за межами митного кордону країни-експортера, що складає статистику, у зв’язку з імпортом товарів (імпорт послуг вантажного транспорту)
03.01.03 Транспортно-експедиційні послуги морського транспорту Охоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів
03.01.04 Послуги, пов’язані з забезпеченням морської транспортної інфраструктури Уключає послуги морських портів: вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські послуги, аварійно-рятувальні роботи, екіпірування суден, роботи службово-допоміжного, рейдового і технічного флоту, ремонт та утримання суднохідних водних шляхів, послуги вантажних терміналів
03.01.05 Послуги агентування та фрахтування морського флоту Уключає послуги з агентування і фрахтування морського торговельного флоту
03.02 Послуги річкового транспорту Охоплює міжнародні перевезення по річках, каналах і озерах. Сюди входять водні шляхи, які знаходяться в межах однієї країни, і водні шляхи, що проходять через дві країни або більше
03.02.01 Послуги пасажирського річкового транспорту Охоплює міжнародні перевезення пасажирів по річках, каналах і озерах
03.02.02 Послуги вантажного річкового транспорту Охоплює міжнародні перевезення вантажів по річках, каналах і озерах
03.02.03 Транспортно-експедиційні послуги річкового транспорту Охоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів по річках, каналах і озерах
03.02.04 Послуги, пов’язані з забезпеченням річкової транспортної інфраструктури Уключає послуги річкових портів, вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські послуги, послуги з аварійно-рятувальних робіт, послуги з екіпірування суден, послуги вантажних терміналів, послуги, пов’язані з роботою службово-допоміжного, рейдового та технічного флоту
03.02.05 Послуги агентування та фрахтування річкового флоту Уключає послуги з агентування і фрахтування річкового торговельного флоту
03.03 Послуги повітряного транспорту Охоплює всі послуги з міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, що здійснюються повітряними суднами
03.03.01 Послуги пасажирського повітряного транспорту Охоплює міжнародні пасажирські перевезення, що здійснюються повітряними суднами
03.03.02 Послуги вантажного повітряного транспорту Охоплює міжнародні вантажні перевезення, що здійснюються повітряними суднами
03.03.03 Транспортно-експедиційні послуги повітряного транспорту Охоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів повітряними суднами
03.03.04 Послуги, пов’язані з забезпеченням повітряної транспортної інфраструктури Уключає послуги аеропортів, аеровокзалів, аеродромів, пов’язані з перевезенням пасажирів та вантажів повітряним транспортом, послуги повітряних терміналів, підрозділів для обслуговування повітряних ліній та забезпечення повітряних перевезень (обслуговування повітряного руху на маршруті, на підступі та в межах аеропортів, інформаційне та аеронавігаційне польотне забезпечення), наземне обслуговування повітряних суден в аеропортах
03.03.05 Послуги агентування та фрахтування повітряного флоту Уключає послуги з агентування і фрахтування повітряного торговельного флоту
03.04 Послуги космічного транспорту Охоплює запуски супутників, що здійснюються комерційними підприємствами для власників супутників (таких як телекомунікаційні підприємства), та інші операції, що виконуються операторами космічного устаткування, такі як перевезення вантажів і людей для проведення наукових експериментів. Сюди входять також космічний пасажирський транспорт і виплати, сплачені однією країною для забезпечення присутності своїх резидентів на борту космічних транспортних засобів іншої країни
03.05 Послуги залізничного транспорту Охоплює міжнародні перевезення потягами
03.05.01 Послуги пасажирського залізничного транспорту Уключає послуги, пов’язані з виконанням залізничних пасажирських регулярних перевезень у всіх видах сполучення, перевезенням туристів, пошти, багажу поштовими та багажними вагонами у складі пасажирських потягів
03.05.02 Послуги вантажного залізничного транспорту Уключає послуги, пов’язані з виконанням залізничних вантажних регулярних перевезень в усіх видах сполучення, а також нерегулярних перевезень вантажів на під’їзних коліях промислових, будівельних, постачальних підприємств та організацій, послуги маневрові та буксирування
03.05.03 Транспортно-експедиційні послуги залізничного транспорту Охоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів залізничним транспортом
03.05.04 Послуги, пов’язані з забезпеченням залізничної транспортної інфраструктури Уключає послуги, пов’язані з забезпеченням пасажирських та вантажних перевезень залізничним транспортом, послуги вантажних терміналів і послуги з підготовки рухомого складу до перевезень
03.06 Послуги автомобільного транспорту Охоплює міжнародні вантажні перевезення вантажівками і фургонами та міжнародні пасажирські перевезення автобусами, уключаючи туристські автобуси підвищеної комфортності
03.06.01 Послуги пасажирського автомобільного транспорту Уключає послуги, пов’язані з виконанням регулярних перевезень пасажирів і багажу автобусами, тролейбусами, трамваями, фунікулерами, метрополітеном тощо
03.06.02 Послуги вантажного автомобільного транспорту Уключає послуги з перевезень вантажів вантажівками та послуги зі здавання під найм і в довготермінову оренду вантажних автомобілів з водієм
03.06.03 Транспортно-експедиційні послуги автомобільного транспорту Охоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів автомобільним транспортом
03.06.04 Послуги, пов’язані з забезпеченням автомобільної транспортної інфраструктури Уключає послуги, пов’язані з забезпеченням пасажирських і вантажних перевезень автомобільним транспортом: послуги автостанцій, автостоянок, послуги, пов’язані з технічною допомогою
03.07 Послуги трубопровідного транспорту Уключає міжнародне транспортування по трубопроводах таких товарів, як нафта і супутні продукти, вода і газ. Із цього розділу виключаються послуги, пов’язані з розподілом, зазвичай з підстанцій, води, газу і нафтопродуктів споживачам (вони включені до категорії “Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій”), а також вартість продуктів, що транспортуються (вони включені в загальні товарні категорії)
03.07.01 Послуги, пов’язані з транспортуванням нафти та нафтопродуктів Уключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів
03.07.02 Послуги, пов’язані з транспортуванням газу Уключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування газу
03.07.03 Послуги, пов’язані з транспортуванням води Уключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування води
03.07.04 Послуги, пов’язані з транспортуванням аміаку Уключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування аміаку
03.07.05 Послуги інших видів трубопровідного транспорту Уключає послуги інших видів трубопровідного транспорту
03.08 Передача електроенергії Охоплює передачу електроенергії на високих напругах по об’єднаній мережі ліній і зв’язаному з ними устаткуванню між пунктами генерації та пунктами, де така електроенергія перетворюється в низьковольтну для постачання споживачам або передачі в інші електросистеми. Передача електроенергії вважається завершеною, коли електроенергія надходить у розподільні установки енергосистеми, яка доставляє електроенергію кінцевим користувачам для її споживання. Сюди не відносяться вартість самої електроенергії (включається в загальні товарні категорії) і розподіл електроенергії, що включає доставку електроенергії від розподільної підстанції до споживача (включається в “Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій”)
03.09 Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги Охоплює всі інші транспортні послуги, які неможливо віднести до будь-якого з компонентів транспортних послуг, перерахованих вище
03.09.01 Послуги транспортного оброблення вантажів Уключає послуги з навантаження та вивантаження вантажів та багажу населення на всіх видах транспорту, послуги перевантажувальних терміналів
03.09.02 Послуги збереження вантажів та складування Уключає послуги збереження вантажів для всіх видів транспорту в зерносховищах, товарних складах загального призначення, складах-холодильниках, бункерах
03.09.03 Послуги пакування вантажів Уключає послуги з пакування, пов’язані з перевезенням вантажів
03.09.04 Послуги оформлення документів відповідно до митних вимог Уключає послуги з оформлення документів відповідно до митних вимог
03.09.05 Інші транспортні послуги Уключає всі інші транспортні послуги, які неможливо віднести до будь-якого з компонентів транспортних послуг, перерахованих вище (наприклад, прибирання та очищення транспортного устатковання)
03.10 Послуги поштової та кур’єрської служби Уключає збір, транспортування і доставку листів, газет, періодичних видань, брошур та інших друкованих видань, посилок та бандеролей. Сюди також відносяться послуги поштових відділень, такі як продаж поштових марок, прийом/видача кореспонденції до запитання, послуги телеграфу й оренда абонентських поштових скриньок
03.10.01 Послуги поштової служби Уключає послуги з приймання, оброблення та доставляння поштових відправлень, грошових переказів, послуги, пов’язані з виконанням перевезень одним або декількома видами транспорту з використанням власного і громадського транспорту. Сюди не уключаються фінансові послуги, що надаються установами поштової служби, як, наприклад, послуги з ведення банківських та ощадних рахунків (відносяться до розділу “Фінансові послуги”), послуги з обробки поштових відправлень (відносяться до розділу “Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій”) та послуги, пов’язані з системами поштових повідомлень. Поштові послуги, що надаються резидентами нерезидентам під час їх перебування в країні відвідування (або послуги, що надаються нерезидентами резидентам під час їх виїздів за кордон), відносяться до розділу “Подорожі”
03.10.02 Послуги кур’єрської служби Уключають усі види кур’єрських послуг, наприклад доставку за розкладом, експрес-доставку та доставку “від дверей до дверей”. До цього класу не включаються, наприклад, транспортування пошти підприємствами повітряного транспорту (ураховується за класом “Послуги повітряного вантажного транспорту”), зберігання товарів (ураховується за класом “Транспортні послуги, інші супутні та допоміжні послуги) та послуги з обробки поштових відправлень (ураховуються за розділом “Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій”)

 

 

 

Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021-2015 (для тендеров)

 

60000000-8 Транспортні послуги (крім транспортування відходів)
60100000-9 Послуги з автомобільних перевезень
60112000-6 Послуги громадського автомобільного транспорту
60120000-5 Послуги таксі
60130000-8 Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів
60140000-1 Нерегулярні пасажирські перевезення
60150000-4 Перевезення пасажирів гужовим транспортом
60160000-7 Перевезення пошти автомобільним транспортом
60161000-4 Послуги з перевезення пакунків
60170000-0 Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм
60171000-7 Прокат легкових автомобілів із водієм
60172000-4 Прокат автобусів і туристичних автобусів із водієм
60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів
60181000-0 Прокат вантажних автомобілів із водієм
60182000-7 Прокат промислових транспортних засобів із водієм
60183000-4 Прокат фургонів із водієм
60200000-0 Послуги із залізничних перевезень
60210000-3 Послуги з перевезень громадським залізничним транспортом
60220000-6 Перевезення пошти залізничним транспортом
60300000-1 Послуги з транспортування трубопроводами
60400000-2 Послуги з авіаційних перевезень
60410000-5 Послуги з регулярних авіаційних перевезень
60411000-2 Послуги з перевезення пошти регулярними авіаційними рейсами
60420000-8 Послуги з нерегулярних авіаційних перевезень
60421000-5 Послуги з перевезення пошти нерегулярними авіаційними рейсами
60423000-9 Послуги з чартерних авіаційних перевезень
60424000-6 Прокат авіаційного транспортного устаткування з екіпажем
60424100-7 Прокат літальних апаратів із екіпажем
60424110-0 Прокат літальних апаратів із нерухомими крилами із екіпажем
60424120-3 Прокат вертольотів із екіпажем
60440000-4 Послуги у сфері повітряного сполучення та супутні послуги
60441000-1 Послуги з обприскування з повітря
60442000-8 Послуги з гасіння лісових пожеж із повітря
60443000-5 Послуги з проведення авіаційно-рятувальних операцій
60443100-6 Послуги з проведення авіаційно-рятувальних операцій у морі
60444000-2 Послуги з експлуатації літальних апаратів
60444100-3 Послуги з пілотування
60445000-9 Послуги з обслуговування літальних апаратів
60500000-3 Послуги з космічних перевезень
60510000-6 Послуги із запуску супутників
60520000-9 Послуги з експериментального корисного навантаження
60600000-4 Послуги з водних перевезень
60610000-7 Послуги з перевезення поромним транспортом
60620000-0 Перевезення пошти водним транспортом
60630000-3 Послуги суден з укладання кабелів
60640000-6 Перевезення вантажів морським транспортом
60650000-9 Прокат водного транспортного устаткування з екіпажем
60651000-6 Прокат суден із екіпажем
60651100-7 Прокат морських суден із екіпажем
60651200-8 Прокат суден внутрішнього плавання з екіпажем
60651300-9 Послуги очисних суден
60651400-0 Послуги суден великої тоннажності
60651500-1 Послуги резервних суден
60651600-2 Послуги суден-постачальників із обслуговування морських платформ
60653000-0 Прокат човнів із екіпажем

 

63000000-9 Додаткові та допоміжні транспортні послуги; послуги туристичних агентств
63100000-0 Послуги з обробки та зберігання вантажів
63110000-3 Послуги з обробки вантажів
63111000-0 Послуги з обробки вантажів у контейнерах
63112000-7 Послуги з обробки багажу
63112100-8 Послуги з обробки пасажирського багажу
63112110-1 Послуги з приймання багажу
63120000-6 Послуги зберігання та складування
63121000-3 Послуги зберігання та видачі
63121100-4 Послуги зберігання
63121110-7 Послуги зі зберігання газу
63122000-0 Послуги складування
63500000-4 Послуги туристичних агентств, туристичних операторів і туристичної підтримки
63510000-7 Послуги туристичних агентств та подібні послуги
63511000-4 Організація пакетних турів
63512000-1 Послуги з продажу квитків і пакетних турів
63513000-8 Послуги з надання туристичної інформації
63514000-5 Послуги туристичних гідів
63515000-2 Туристичні послуги
63516000-9 Послуги з управління подорожами
63520000-0 Послуги транспортних агентств
63521000-7 Послуги агентств вантажних перевезень
63522000-4 Послуги суднових брокерів
63523000-1 Послуги портових та експедиційних агентств
63524000-8 Послуги з оформлення транспортної документації
63700000-6 Послуги з обслуговування наземних, водних або повітряних видів транспорту
63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту
63711000-6 Послуги з обслуговування залізничного транспорту
63711100-7 Послуги з моніторингу руху поїздів
63711200-8 Послуги пересувних цехів
63712000-3 Послуги з обслуговування автомобільного транспорту
63712100-4 Послуги автовокзалів
63712200-5 Послуги з експлуатації автомобільних доріг
63712210-8 Послуги зі стягнення плати за користування автомобільними дорогами
63712300-6 Послуги з експлуатації мостів і тунелів
63712310-9 Послуги з експлуатації мостів
63712311-6 Послуги зі стягнення плати за користування мостами
63712320-2 Послуги з експлуатації тунелів
63712321-9 Послуги зі стягнення плати за користування тунелями
63712400-7 Паркувальні послуги
63712500-8 Послуги операторів автомобільних ваг
63712600-9 Послуги із заправлення транспортних засобів
63712700-0 Послуги з керування дорожнім рухом
63712710-3 Послуги з моніторингу дорожнього руху
63720000-2 Послуги з обслуговування водних видів транспорту
63721000-9 Послуги з експлуатації портів і водних шляхів та супутні послуги
63721100-0 Послуги з бункерування
63721200-1 Послуги з експлуатації портів
63721300-2 Послуги з експлуатації водних шляхів
63721400-3 Послуги із заправлення суден
63721500-4 Послуги з експлуатації пасажирських терміналів
63722000-6 Послуги лоцманів
63723000-3 Послуги з причалювання
63724000-0 Навігаційні послуги
63724100-1 Послуги з позиціонування суден у відкритому морі
63724110-4 Послуги з позиціонування пливучих маяків
63724200-2 Послуги пливучих маяків
63724300-3 Послуги з позиціонування буїв
63724310-6 Послуги з позначення за допомогою буїв
63724400-4 Послуги маяків
63725000-7 Послуги з рятування суден і знімання суден з мілини
63725100-8 Послуги з рятування суден
63725200-9 Послуги резервних суден
63725300-0 Послуги зі знімання суден з мілини
63726000-4 Послуги з обслуговування водного транспорту різні
63726100-5 Послуги з реєстрації суден
63726200-6 Послуги з ламання криги
63726300-7 Послуги зі зберігання суден
63726400-8 Послуги з фрахтування суден
63726500-9 Послуги зі швартування суден
63726600-0 Послуги з експлуатації суден
63726610-3 Послуги зі спускання суден на воду
63726620-6 Послуги транспортних засобів із дистанційним керуванням
63726700-1 Послуги риболовних суден
63726800-2 Послуги науково-дослідницьких суден
63726900-3 Послуги з якорування
63727000-1 Послуги з буксирування та штовхання суден
63727100-2 Послуги з буксирування суден
63727200-3 Послуги зі штовхання суден
63730000-5 Послуги з обслуговування повітряного транспорту
63731000-2 Послуги з експлуатації аеропортів
63731100-3 Послуги з координування слотів аеропортів
63732000-9 Послуги з керування повітряним рухом
63733000-6 Послуги із заправлення повітряного транспорту
63734000-3 Послуги ангарів

 

 

 

Секція H (Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010)

Код Назва
Секція H ПОСЛУГИ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
49 Послуги наземного транспорту та послуги щодо транспортування трубопроводами
49.1 Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту
49.10 Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту
49.10.1 Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту
49.10.11 Послуги пасажирського залізничного транспорту, екскурсійної призначеності
49.10.11-00.00 Послуги пасажирського залізничного транспорту, екскурсійної призначеності
49.10.19 Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту, інші
49.10.19-00.00 Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту, інші
49.2 Перевезення вантажів залізничним транспортом
49.20 Перевезення вантажів залізничним транспортом
49.20.1 Перевезення вантажів залізничним транспортом
49.20.11 Перевезення вантажів у вагонах-рефрижераторах залізницею
49.20.11-00.00 Перевезення вантажів у вагонах-рефрижераторах залізницею
49.20.12 Перевезення нафтопродуктів у вагонах-цистернах залізницею
49.20.12-00.00 Перевезення нафтопродуктів у вагонах-цистернах залізницею
49.20.13 Перевезення безтарних рідин і газів у вагонах-цистернах залізницею
49.20.13-00.00 Перевезення безтарних рідин і газів у вагонах-цистернах залізницею
49.20.14 Перевезення інтермодальних контейнерів залізницею
49.20.14-00.00 Перевезення інтермодальних контейнерів залізницею
49.20.15 Перевезення листів і посилок залізницею
49.20.15-00.00 Перевезення листів і посилок залізницею
49.20.16 Перевезення сухих вантажів насипом залізницею
49.20.16-00.00 Перевезення сухих вантажів насипом залізницею
49.20.19 Послуги щодо перевезення вантажів, інші
49.20.19-00.00 Послуги щодо перевезення вантажів, інші
49.3 Послуги пасажирського наземного транспорту, інші
49.31 Послуги міського та приміського пасажирського наземного транспорту
49.31.1 Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів залізницею
49.31.10 Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів залізницею
49.31.10-00.00 Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів залізницею
49.31.2 Послуги міського та приміського пасажирського наземного транспорту, інші
49.31.21 Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом
49.31.21-00.00 Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом
49.31.22 Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними видами транспорту за розкладом
49.31.22-00.00 Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів різними видами транспорту за розкладом
49.32 Послуги щодо експлуатування таксі
49.32.1 Послуги щодо експлуатування таксі
49.32.11 Послуги таксі
49.32.11-00.00 Послуги таксі
49.32.12 Послуги щодо оренди легкових автомобілів з водієм
49.32.12-00.00 Послуги щодо оренди легкових автомобілів з водієм
49.39 Послуги пасажирського наземного транспорту, інші, н. в. і. у.
49.39.1 Послуги міжміського та спеціального пасажирського наземного транспорту за розкладом
49.39.11 Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом
49.39.11-00.00 Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом за розкладом
49.39.12 Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом
49.39.12-00.00 Послуги щодо міжміського перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом
49.39.13 Послуги щодо перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом, інші
49.39.13-00.00 Послуги щодо перевезення пасажирів спеціальним дорожнім транспортом за розкладом, інші
49.39.2 Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників
49.39.20 Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників
49.39.20-00.00 Перевезення пасажирів фунікулерами, канатними дорогами та підйомниками для лижників
49.39.3 Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом
49.39.31 Послуги щодо оренди автобусів і туристичних автобусів з водієм
49.39.31-00.00 Послуги щодо оренди автобусів і туристичних автобусів з водієм
49.39.32 Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами екскурсійної призначеності
49.39.32-00.00 Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами екскурсійної призначеності
49.39.33 Послуги щодо місцевих чартерних перевезень автобусами поза розкладом
49.39.33-00.00 Послуги щодо місцевих чартерних перевезень автобусами поза розкладом
49.39.34 Послуги щодо міжміських чартерних перевезень автобусами поза розкладом
49.39.34-00.00 Послуги щодо міжміських чартерних перевезень автобусами поза розкладом
49.39.35 Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою
49.39.35-00.00 Перевезення пасажирів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою
49.39.39 Послуги пасажирського наземного транспорту, н. в. і. у.
49.39.39-00.00 Послуги пасажирського наземного транспорту, н. в. і. у.
49.4 Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами і перевезення речей
49.41 Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами
49.41.1 Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами
49.41.11 Перевезення вантажів рефрижераторними дорожніми транспортними засобами
49.41.11-00.00 Перевезення вантажів рефрижераторними дорожніми транспортними засобами
49.41.12 Перевезення нафтопродуктів автоцистернами чи напівпричепами
49.41.12-00.00 Перевезення нафтопродуктів автоцистернами чи напівпричепами
49.41.13 Перевезення інших безтарних рідин або газів автоцистернами чи напівпричепами
49.41.13-00.00 Перевезення інших безтарних рідин або газів автоцистернами чи напівпричепами
49.41.14 Перевезення інтермодальних контейнерів дорожніми транспортними засобами
49.41.14-00.00 Перевезення інтермодальних контейнерів дорожніми транспортними засобами
49.41.15 Перевезення сухих вантажів насипом дорожніми транспортними засобами
49.41.15-00.00 Перевезення сухих вантажів насипом дорожніми транспортними засобами
49.41.16 Перевезення живих тварин дорожніми транспортними засобами
49.41.16-00.00 Перевезення живих тварин дорожніми транспортними засобами
49.41.17 Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою
49.41.17-00.00 Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами з людською чи тваринною тягловою силою
49.41.18 Перевезення листів і посилок дорожніми транспортними засобами
49.41.18-00.00 Перевезення листів і посилок дорожніми транспортними засобами
49.41.19 Послуги щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами, інші
49.41.19-00.00 Послуги щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами, інші
49.41.2 Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм
49.41.20 Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм
49.41.20-00.00 Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм
49.42 Послуги щодо перевезення речей
49.42.1 Послуги щодо перевезення речей
49.42.11 Послуги щодо перевезення речей на потреби приватних господарств
49.42.11-00.00 Послуги щодо перевезення речей на потреби приватних господарств
49.42.19 Послуги щодо перевезення речей, інші
49.42.19-00.00 Послуги щодо перевезення речей, інші
49.5 Транспортування трубопроводами
49.50 Транспортування трубопроводами
49.50.1 Транспортування трубопроводами
49.50.11 Транспортування трубопроводами сирої чи очищеної нафти та нафтопродуктів
49.50.11-00.00 Транспортування трубопроводами сирої чи очищеної нафти та нафтопродуктів
49.50.12 Транспортування трубопроводами природного газу
49.50.12-00.00 Транспортування трубопроводами природного газу
49.50.19 Транспортування трубопроводами інших продуктів
49.50.19-00.00 Транспортування трубопроводами інших продуктів
50 Послуги водного транспорту
50.1 Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту
50.10 Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту
50.10.1 Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту
50.10.11 Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту
50.10.11-00.00 Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту
50.10.12 Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення пасажирів круїзними суднами
50.10.12-00.00 Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення пасажирів круїзними суднами
50.10.19 Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту, інші
50.10.19-00.00 Послуги морського та каботажного пасажирського транспорту, інші
50.10.2 Послуги щодо оренди морських і каботажних пасажирських суден з екіпажем
50.10.20 Послуги щодо оренди морських і каботажних пасажирських суден з екіпажем
50.10.20-00.00 Послуги щодо оренди морських і каботажних пасажирських суден з екіпажем
50.2 Послуги морського та каботажного вантажного транспорту
50.20 Послуги морського та каботажного вантажного транспорту
50.20.1 Послуги морського та каботажного вантажного транспорту
50.20.11 Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами
50.20.11-00.00 Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами
50.20.12 Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сирої нафти танкерами
50.20.12-00.00 Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сирої нафти танкерами
50.20.13 Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами
50.20.13-00.00 Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами
50.20.14 Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами
50.20.14-00.00 Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами
50.20.15 Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сухих вантажів насипом
50.20.15-00.00 Послуги морського та каботажного транспорту щодо перевезення сухих вантажів насипом
50.20.19 Послуги морського та каботажного вантажного транспорту, інші
50.20.19-00.00 Послуги морського та каботажного вантажного транспорту, інші
50.20.2 Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання
50.20.21 Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з екіпажем
50.20.21-00.00 Послуги щодо оренди морських і каботажних вантажних суден з екіпажем
50.20.22 Послуги щодо буксирування та штовхання у морі та прибережних водах
50.20.22-00.00 Послуги щодо буксирування та штовхання у морі та прибережних водах
50.3 Послуги пасажирського водного транспорту, призначеного для внутрішніх водних шляхів
50.30 Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів
50.30.1 Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів
50.30.11 Перевезення пасажирів поромами внутрішніми водними шляхами
50.30.11-00.00 Перевезення пасажирів поромами внутрішніми водними шляхами
50.30.12 Перевезення пасажирів круїзними суднами внутрішніми водними шляхами
50.30.12-00.00 Перевезення пасажирів круїзними суднами внутрішніми водними шляхами
50.30.13 Послуги екскурсійних і прогулянкових суден
50.30.13-00.00 Послуги екскурсійних і прогулянкових суден
50.30.19 Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші
50.30.19-00.00 Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші
50.30.2 Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем
50.30.20 Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем
50.30.20-00.00 Послуги щодо оренди пасажирських суден для внутрішніх водних шляхів, з екіпажем
50.4 Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів
50.40 Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів
50.40.1 Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів
50.40.11 Перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми водними шляхами
50.40.11-00.00 Перевезення заморожених чи охолоджених продуктів суднами-рефрижераторами внутрішніми водними шляхами
50.40.12 Перевезення сирої нафти танкерами внутрішніми водними шляхами
50.40.12-00.00 Перевезення сирої нафти танкерами внутрішніми водними шляхами
50.40.13 Перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами внутрішніми водними шляхами
50.40.13-00.00 Перевезення інших безтарних рідин або газів танкерами внутрішніми водними шляхами
50.40.14 Перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами внутрішніми водними шляхами
50.40.14-00.00 Перевезення інтермодальних контейнерів суднами-контейнеровозами внутрішніми водними шляхами
50.40.19 Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші
50.40.19-00.00 Послуги вантажного водного транспорту для внутрішніх водних шляхів, інші
50.40.2 Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем; послуги щодо буксирування та штовхання
50.40.21 Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем
50.40.21-00.00 Послуги щодо оренди вантажних суден для внутрішніх водних шляхів з екіпажем
50.40.22 Послуги щодо буксирування та штовхання на внутрішніх водних шляхах
50.40.22-00.00 Послуги щодо буксирування та штовхання на внутрішніх водних шляхах
51 Послуги повітряного транспорту
51.1 Послуги пасажирського повітряного транспорту
51.10 Послуги пасажирського повітряного транспорту
51.10.1 Послуги пасажирського повітряного транспорту
51.10.11 Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів за розкладом
51.10.11-00.00 Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів за розкладом
51.10.12 Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом
51.10.12-00.00 Послуги повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів, крім екскурсійної призначеності, поза розкладом
51.10.13 Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів за розкладом
51.10.13-00.00 Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів за розкладом
51.10.14 Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів поза розкладом
51.10.14-00.00 Послуги повітряного транспорту щодо міжнародного перевезення пасажирів поза розкладом
51.10.15 Послуги щодо перевезення пасажирів повітряним транспортом екскурсійної призначеності поза розкладом
51.10.15-00.00 Послуги щодо перевезення пасажирів повітряним транспортом екскурсійної призначеності поза розкладом
51.10.2 Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем
51.10.20 Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем
51.10.20-00.00 Послуги щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів з екіпажем
51.2 Послуги вантажного повітряного транспорту та космічного транспорту
51.21 Послуги вантажного повітряного транспорту
51.21.1 Послуги вантажного повітряного транспорту
51.21.11 Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів за розкладом
51.21.11-00.00 Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інтермодальних контейнерів за розкладом
51.21.12 Послуги повітряного транспорту щодо перевезення листів і посилок
51.21.12-00.00 Послуги повітряного транспорту щодо перевезення листів і посилок
51.21.13 Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інших вантажів за розкладом
51.21.13-00.00 Послуги повітряного транспорту щодо регулярного перевезення інших вантажів за розкладом
51.21.14 Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інших вантажів поза розкладом
51.21.14-00.00 Послуги повітряного транспорту щодо перевезення інших вантажів поза розкладом
51.21.2 Послуги щодо оренди вантажних повітряних транспортних засобів з екіпажем
51.21.20 Послуги щодо оренди вантажних повітряних транспортних засобів з екіпажем
51.21.20-00.00 Послуги щодо оренди вантажних повітряних транспортних засобів з екіпажем
51.22 Послуги космічного транспорту
51.22.1 Послуги космічного транспорту
51.22.11 Послуги космічного транспорту щодо перевезення пасажирів
51.22.11-00.00 Послуги космічного транспорту щодо перевезення пасажирів
51.22.12 Послуги космічного транспорту щодо перевезення вантажів
51.22.12-00.00 Послуги космічного транспорту щодо перевезення вантажів
52 Послуги щодо складування та допоміжні послуги щодо транспортування
52.1 Послуги щодо складування та зберігання
52.10 Послуги щодо складування та зберігання
52.10.1 Послуги щодо складування та зберігання
52.10.11 Послуги щодо холодильного зберігання
52.10.11-00.00 Послуги щодо холодильного зберігання
52.10.12 Послуги щодо зберігання безтарних рідин або газів
52.10.12-00.00 Послуги щодо зберігання безтарних рідин або газів
52.10.13 Послуги щодо зберігання зерна
52.10.13-00.00 Послуги щодо зберігання зерна
52.10.19 Послуги щодо складування та зберігання, інші
52.10.19-00.00 Послуги щодо складування та зберігання, інші
52.2 Послуги допоміжні щодо транспортування
52.21 Послуги, суміжні з наземним перевезенням
52.21.1 Послуги, суміжні із залізничним перевезенням
52.21.11 Послуги щодо штовхання чи буксирування залізничними шляхами
52.21.11-00.00 Послуги щодо штовхання чи буксирування залізничними шляхами
52.21.19 Послуги, суміжні із залізничним перевезенням, інші
52.21.19-00.00 Послуги, суміжні із залізничним перевезенням, інші
52.21.2 Послуги, суміжні з дорожнім перевезенням
52.21.21 Послуги автобусних станцій
52.21.21-00.00 Послуги автобусних станцій
52.21.22 Послуги щодо експлуатування автострад
52.21.22-00.00 Послуги щодо експлуатування автострад
52.21.23 Послуги щодо експлуатування мостів і тунелів
52.21.23-00.00 Послуги щодо експлуатування мостів і тунелів
52.21.24 Послуги паркувальних майданчиків
52.21.24-00.00 Послуги паркувальних майданчиків
52.21.25 Послуги щодо буксирування приватних і комерційних транспортних засобів
52.21.25-00.00 Послуги щодо буксирування приватних і комерційних транспортних засобів
52.21.29 Послуги, суміжні з дорожнім перевезенням, інші
52.21.29-00.00 Послуги, суміжні з дорожнім перевезенням, інші
52.21.3 Послуги, суміжні з транспортуванням трубопроводами
52.21.30 Послуги, суміжні з транспортуванням трубопроводами
52.21.30-00.00 Послуги, суміжні з транспортуванням трубопроводами
52.22 Послуги, суміжні з водним перевезенням
52.22.1 Послуги, суміжні з водним перевезенням
52.22.11 Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах
52.22.11-00.00 Послуги щодо експлуатування портових споруд і водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів) на морі та в прибережних водах
52.22.12 Послуги щодо експлуатування внутрішніх водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів)
52.22.12-00.00 Послуги щодо експлуатування внутрішніх водних шляхів (крім транспортного обробляння вантажів)
52.22.13 Послуги щодо лоцманського проведення та швартування на морі та в прибережних водах
52.22.13-00.00 Послуги щодо лоцманського проведення та швартування на морі та в прибережних водах
52.22.14 Послуги щодо лоцманського проведення та швартування у внутрішніх водах
52.22.14-00.00 Послуги щодо лоцманського проведення та швартування у внутрішніх водах
52.22.15 Послуги щодо рятування та підіймання суден на морі та в прибережних водах
52.22.15-00.00 Послуги щодо рятування та підіймання суден на морі та в прибережних водах
52.22.16 Послуги щодо рятування та підіймання суден у внутрішніх водах
52.22.16-00.00 Послуги щодо рятування та підіймання суден у внутрішніх водах
52.22.19 Послуги, суміжні з водним перевезенням, інші
52.22.19-00.00 Послуги, суміжні з водним перевезенням, інші
52.23 Послуги, суміжні з повітряним перевезенням
52.23.1 Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного обробляння вантажів), послуги щодо керування повітряним рухом та інші послуги, суміжні з повітряним перевезенням
52.23.11 Послуги щодо експлуатування аеропортів, крім транспортного обробляння вантажів
52.23.11-00.00 Послуги щодо експлуатування аеропортів, крім транспортного обробляння вантажів
52.23.12 Послуги щодо керування повітряним рухом
52.23.12-00.00 Послуги щодо керування повітряним рухом
52.23.19 Послуги, суміжні з повітряним перевезенням, інші
52.23.19-00.00 Послуги, суміжні з повітряним перевезенням, інші
52.23.2 Послуги, суміжні з космічним перевезенням
52.23.20 Послуги, суміжні з космічним перевезенням
52.23.20-00.00 Послуги, суміжні з космічним перевезенням
52.24 Послуги щодо транспортного обробляння вантажів
52.24.1 Послуги щодо транспортного обробляння вантажів
52.24.11 Послуги щодо транспортного обробляння контейнерів у портах
52.24.11-00.00 Послуги щодо транспортного обробляння контейнерів у портах
52.24.12 Послуги щодо транспортного обробляння контейнерів, інші
52.24.12-00.00 Послуги щодо транспортного обробляння контейнерів, інші
52.24.13 Послуги щодо транспортного обробляння вантажів у портах, інші
52.24.13-00.00 Послуги щодо транспортного обробляння вантажів у портах, інші
52.24.19 Послуги щодо транспортного обробляння вантажів, інші
52.24.19-00.00 Послуги щодо транспортного обробляння вантажів, інші
52.29 Послуги допоміжні щодо транспортування інші
52.29.1 Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств
52.29.11 Послуги суднових брокерів
52.29.11-00.00 Послуги суднових брокерів
52.29.12 Послуги інших фрахтових брокерів
52.29.12-00.00 Послуги інших фрахтових брокерів
52.29.19 Послуги інших вантажних транспортно-експедиційних агентств
52.29.19-00.00 Послуги інших вантажних транспортно-експедиційних агентств
52.29.2 Послуги допоміжні щодо транспортування, інші, н. в. і. у.
52.29.20 Послуги допоміжні щодо транспортування, інші, н. в. і. у.
52.29.20-00.00 Послуги допоміжні щодо транспортування, інші, н. в. і. у.
53 Послуги поштові та кур’єрські
53.1 Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг
53.10 Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг
53.10.1 Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг
53.10.11 Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями
53.10.11-00.00 Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями
53.10.12 Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з листами
53.10.12-00.00 Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з листами
53.10.13 Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з посилками
53.10.13-00.00 Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з посилками
53.10.14 Послуги поштових відділків
53.10.14-00.00 Послуги поштових відділків
53.10.19 Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, інші
53.10.19-00.00 Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, інші
53.2 Послуги поштові та кур’єрські, інші
53.20 Послуги поштові та кур’єрські, інші
53.20.1 Послуги поштові та кур’єрські, інші
53.20.11 Послуги кур’єрські за мультимодальною системою
53.20.11-00.00 Послуги кур’єрські за мультимодальною системою
53.20.12 Послуги щодо доставляння харчових продуктів додому
53.20.12-00.00 Послуги щодо доставляння харчових продуктів додому
53.20.19 Послуги поштові та кур’єрські, інші, н. в. і. у.
53.20.19-00.00 Послуги поштові та кур’єрські, інші, н. в. і. у.

 

 

Аудиторська фірма «Тріада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
Всі права на матеріали, розміщені на auditor.od.ua охороняються відповідно до законодавства України. Дозволяється републікування інформації розміщеної на сайті при дотриманні наступних умов:
1) при публікації на паперових носіях обов'язкове посилання і при цьому вказується текст "Аудиторська фірма Тріада ", www.auditor.od.ua" - як джерело інформації;
2) для Інтернет-ресурсів - гіперпосилання на текст матеріалу, не закритим від індексації пошуковими системами з текстом "Аудиторська фірма Тріада ". Гіперпосилання має бути розміщена поруч з найменуванням матеріалу або відразу після нього.