Багатоканальний [050] 73-73-000 Контакти
Багатоканальний [050] 73-73-000 Контакти

Підготовка бізнес-плану

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ

Якісний бізнес-план сприяє успішній співпраці з інвесторами і банками, так як дає їм впевненість у подальшому розвитку підприємства і отримання прибутку.

Якісний бізнес-план надасть Вашим проектам переваги щодо залучення фінансування з зовнішніх джерел. Бізнес-план є засобом переконання потенційних інвесторів у спроможності інвестиційного проекту, а також потенціалу компанії отримувати розумну прибуток.

Виявлення потенційних ризиків і заходи для їх попередження дозволяє потенційному інвестору визначити рівень опрацювання заходів щодо захисту проекту від усіляких ризиків на всіх стадіях його реалізації і прийняти зважене рішення про можливість інвестування в проект.

Жорстких методик по розробці бізнес-плану не існує. Однак є загальні рекомендації, виходячи з яких, Аудиторська фірма “Тріада” пропонує наступну структуру бізнес-плану:

• Вступ;

• коротка характеристика самого підприємства і стану справ на ринку;

• опис нового продукту або послуги;

• заходи в сфері маркетингу і стратегія збуту;

• план виробництва;

• плановані організаційні заходи;

• фінансові дані;

• спрямованість і розрахунок ефективності;

• існуючі і можливі ризики, а також шляхи їх подолання.

Введення (резюме) – короткий виклад усього плану. Як правило, саме на цю частину звертають уваги можливі інвестори. Тому рекомендується відобразити в цій частині: необхідну суму зовнішніх запозичень, передбачувані терміни повернення коштів, а також хто є поручителем повернення або що є запорукою повернення коштів. Необхідно відобразити розмір внутрішніх інвестицій в проект. При наявності декількох зовнішніх інвесторів доречно буде вказати їх усіх.

Характеристика підприємства та галузі. В даному розділі відображаються найважливіші економічні характеристики підприємства, що мають відношення до нового проекту: економічні та фінансові дані, якісний і кількісний склад top-менеджерів і працівників підприємства, основні досягнення компанії та перспективи. При характеристиці галузі в цілому коротко описується стан справ в ній, а також показуються виробничі та інші зв’язки компанії.

Опис нового продукту. В даному розділі повідомляється про особливості новинки, перераховуються її нові сторони, її відмінність від продукції конкурентів. Вказуються технологічні питання і новації, які будуть застосовуватися при випуску нового продукту. Ця частина повинна бути доступна для сприйняття не тільки вузького спеціаліста. Необхідно відзначити всі достоїнства нового продукту, а також показати, що в подальшому характеристики новинки можна буде ще покращувати відповідно до вимог ринку.

Маркетинг і стратегія збуту – інформація про те, що спонукає споживачів придбати саме Ваш товар або послугу. Огляд планованих рекламних заходів щодо просування нового продукту, інформація про шляхи продажів, звіт про проведені опитуваннях споживачів з метою з’ясування іміджевих переваг і т.п.

Виробничий розділ – звіт про існуючі або плановані виробництва, дані про Ваших підрядників у виробництві продукту. Відображаються специфічні питання оптимізації виробництва під нове виробництво, дані про процеси виробництва, про постачання необхідної сировини або інгредієнтів для нового виробу, плановані терміни доставки новинки в торгову мережу і т.п.

Організаційні заходи – дані про розробників проекту і про тих, хто буде займатися його впровадженням в життя. Висвітлюються основні питання заохочення і мотивації персоналу управлінської вертикалі і т.п.

Фінансові дані – відображаються основні фінансові аспекти. Показується ряд даних, а саме витрати при виробництві нової продукції, розрахунок собівартості нового виробу, розрахунок необхідних фінансових надходжень і їх джерела, рух готівкових коштів, передбачуваний прибуток і т.п.

Ефективність і спрямованість проекту – в стислій формі показується, на кого розрахований новий продукт, прогнозується, наскільки ефективним може виявитися проект.

Можливі ризики і їх подолання – аналізуються наявні і прогнозуються передбачувані ризики з урахуванням можливих непередбачених обставин, перераховуються, які саме гарантії мають передбачувані зовнішні інвестори.

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ
Аудиторська фірма «Тріада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
Всі права на матеріали, розміщені на auditor.od.ua охороняються відповідно до законодавства України. Дозволяється републікування інформації розміщеної на сайті при дотриманні наступних умов:
1) при публікації на паперових носіях обов'язкове посилання і при цьому вказується текст "Аудиторська фірма Тріада ", www.auditor.od.ua" - як джерело інформації;
2) для Інтернет-ресурсів - гіперпосилання на текст матеріалу, не закритим від індексації пошуковими системами з текстом "Аудиторська фірма Тріада ". Гіперпосилання має бути розміщена поруч з найменуванням матеріалу або відразу після нього.