Багатоканальний [050] 73-73-000 Контакти
Багатоканальний [050] 73-73-000 Контакти

Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства (Due diligence), аналіз ефективності менеджменту морських суден

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ

Головна мета проведення Due diligence (Дью ділідженс) – це формування повного уявлення про реальний фінансовий стан компанії і про всі ризики, які можуть надати на нього негативний вплив.

 

Наша фірма займається проведенням процедури Due diligence в частині аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.

 

Необхідність в проведенні Due diligence виникає у випадках:

 

продажу свого бізнесу;

покупки готового бізнесу;

створення спільного підприємства або злиття компаній;

подання доказів спроможності іноземному партнеру або інвестору;

перевірки надійності і платоспроможності свого контрагента;

перевірки ефективності роботи дочірніх компаній.

 

Завдання аудиторів – визначити фінансові та податкові ризики, оцінити достовірність фінансової звітності та фінансовий стан підприємства.

 

Фінансовий due diligence включає в себе всі матеріальні аспекти діяльності, тобто майновий стан, становище у фінансовій сфері, стан грошових розрахунків і т.д.

 

При цьому структура даних, які будуть надавати аудитори, може виглядати наступним чином:

 

Аналіз структури доходів та витрат Компанії за аналізований період, аналіз основних показників діяльності Компанії;

 

Оцінка системи внутрішнього контролю в частині документообігу, що відноситься до витрат Компанії. Вибірковий аналіз якості та повноти документів, що підтверджують витрати Компанії;

 

Аналіз основних засобів: загальний склад, нарахований знос, результати переоцінки;

 

Аналіз фінансових вкладень Компанії;

 

Аналіз дебіторської заборгованості;

 

Аналіз запасів Компанії: склад, вартість, динаміка, неліквіди;

 

Аналіз кредиторської заборгованості;

 

Аналіз кредитних договорів і зобов’язань: склад кредиторів / позикодавців і обсяг залучених коштів, умови залучення кредитів і позик;

 

Аналіз умовних зобов’язань (штрафи; пені; поручительства, видані в забезпечення боргів третіх осіб; векселі; позови, пред’явлені Компанії; застави);

 

Аналіз повноти та достовірності обліку активів і зобов’язань, відображених за балансом Компанії;

 

Розгляд та коментарі з перерахованих питань з виділенням будь-яких потенційних податкових ризиків і вигод. Виявлення, узагальнення та, по можливості, цифрове вираження всіх істотних податкових ризиків, неврахованих і (або) потенційних податкових зобов’язань, наявних у компанії.

 

Таким чином, тільки професійна аудиторська фірма може провести фінансовий Due diligence, який, крім стандартних процедур, буде включати:

 

незалежну інвентаризацію ключових активів;
оцінку якості дебіторської та кредиторської заборгованості шляхом запитів контрагентам і аналізу операцій з пов’язаними особами;
аналіз потенційних донарахувань податкових зобов’язань;
фінансову оцінку виявлених ризиків.

Як показує практика, без вивчення всіх аспектів фінансової діяльності підприємства, технічна, ринкова і юридична оцінка, не має сенсу, так як тільки на їх основі неможливо прийняти розумне рішення.

 


 

Аналіз ефективності менеджменту морських суден, обґрунтованості витрат і закупівельних цін на запчастини, паливо при менеджменті морських суден.

 

Аналіз ефективності менеджменту морських судів включає в себе:

1. Аналіз витрат на закупівлю обладнання, запчастин і мастил по танкерах:

– визначення доцільності закупівель;
– визначення рівня цін по закупкам, їх відповідність ринковими цінами;
– перевірка наявності документів, що підтверджують закупівлі по тендерам;
– перевірка дотримання бюджету витрат на ці цілі;

 

2. Аналіз витрат на закупівлю палива, необхідного для експлуатації танкерів:

– перевірка витрат по списанню палива в межах норм;
– визначення доцільності закупівель;
– визначення рівня цін по закупкам, їх відповідність ринковими цінами;
– перевірка наявності документів, що підтверджують закупівлі по тендерам;
– перевірка дотримання бюджету витрат на ці цілі;

 

3. Аналіз витрат по оплаті праці моряків на танкерах:

– аналіз дотримання вимог ITF щодо мінімальної заробітної плати плавскладу;
– аналіз рівня заробітної плати плавскладу, що пропонується на ринку праці моряків на аналогічних судах;
– перевірка документів по фактичній оплаті праці моряків;
– перевірка дотримання бюджету витрат на ці цілі;

 

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ
Аудиторська фірма «Тріада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
Всі права на матеріали, розміщені на auditor.od.ua охороняються відповідно до законодавства України. Дозволяється републікування інформації розміщеної на сайті при дотриманні наступних умов:
1) при публікації на паперових носіях обов'язкове посилання і при цьому вказується текст "Аудиторська фірма Тріада ", www.auditor.od.ua" - як джерело інформації;
2) для Інтернет-ресурсів - гіперпосилання на текст матеріалу, не закритим від індексації пошуковими системами з текстом "Аудиторська фірма Тріада ". Гіперпосилання має бути розміщена поруч з найменуванням матеріалу або відразу після нього.